Na terenie Gminy Toszek rośnie 9 drzew, które Gmina Toszek planuje jeszcze w tym roku usunąć. W przypadku gdyby mieszkańcy Gminy byliby zainteresowani pozyskaniem drewna z wyciętych drzew istnieje taka możliwość przy założeniu że osoby te przeprowadzą całą wycinkę we własnym zakresie.

Lokalizacja drzew do usunięcia:

Równocześnie  należy pamiętać, że wszelkie prace związane z usunięciem drzewa winny być wykonane przez osoby posiadające stosowne uprawnienia. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo wszelkich działań na terenie wycinki drzewa oraz za wszelkie szkody osób trzecich wynikłe w związku z prowadzonymi pracami.

Osoby zainteresowane pozyskaniem drewna w zamian za wycięcie drzewa winny złożyć do dnia 28.10.2022r. (piątek) do godziny 1300 pisemne oświadczenie, które zawierać będzie informację:

  • dane osoby zainteresowanej pozyskaniem drewna,
  • lokalizacja drzewa,
  • osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie wycinki.

W przypadku zainteresowania tym samym drzewem przez większą liczbę osób – decyzja zostanie podjęta przez burmistrza.

Usunięcie drzewa wraz z posprzątaniem terenu musi nastąpić maksymalnie do dnia  09.12.2022r.

1:  Toszek, dz. 204, Toszkoland – Jesion wyniosły

Zdjęcie numer 1.jpeg

2: Toszek, dz. 220 (Oracze) – Robinia akacjowa

Zdjęcie numer 2.jpeg

3: Paczyna, dz. 31/18 (przy bloku, ul. Wiejska – Kasztanowiec zwyczajny

Zdjęcie numer 3.jpeg

4: Kotulin, dz. 49/4 (pomiędzy budynkami ul. Skały 13 a 16) – 2x Topola osika

Zdjęcie numer 4.jpeg

5:  Pniów, dz. 803/222 przy świetlicy wiejskiej (ul. Wiejska 23) – Orzech włoski

Zdjęcie numer 5.jpeg

6:  Wilkowiczki, dz. 230/57 (okolice ul. Toszeckiej 2) – 3x Lipa drobnolistna

Zdjęcie numer 6.jpeg

1 KOMENTARZ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here