Ośrodek Pomocy Społecznej w Gliwicach zatrudni osobę na stanowisko konsultanta – doradcy osoby zadłużonej w pełnym wymiarze czasu pracy.

Do głównych obowiązków pracownika będzie należało:

 • praca z rodziną w obszarze posiadanych zadłużeń, sporządzanie planu zarządzania długiem (stanowiącego analizę skali i rodzaju zadłużeń rodziny/osoby, sytuacji finansowej, możliwości przeznaczenia/uzyskania środków finansowych na spłatę zadłużeń)
 • pomoc w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną trudnej sytuacji życiowej, skuteczne posługiwanie się przepisami prawa w realizacji tych zadań (przygotowywanie z rodziną pism i innych dokumentów w powyższym zakresie, ewentualna praca w kierunku ogłoszenia upadłości konsumenckiej tj. pomoc w zgromadzeniu dokumentacji i złożenia wniosku),
 • współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczania negatywnych skutków zjawisk społecznych, łagodzenie skutków ubóstwa,
 • prowadzenie indywidualnych i grupowych form wsparcia- zgodnie z założeniami określonymi we wnioskach o dofinansowanie,
 • ścisła współpraca z kadrą zarządzającą projektami,
 • współpraca z pracownikami socjalnymi oraz z kadrą zarządzającą

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • − list motywacyjny ze wskazaniem stanowiska,
 • − życiorys zawodowy (CV),
 • − kwestionariusz osobowy,
 • − oświadczenie kandydata o posiadanym wykształceniu,
 • − oświadczenie kandydata o stażu pracy,
 • − oświadczenie kandydata o kwalifikacjach zawodowych,
 • − oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na oferowanym stanowisku,
 • − oświadczenie, od kiedy może nastąpić zatrudnienie.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here