Do gliwickiej prokuratury wpłynęło zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez prezydenta Knurowa, Adama Ramsa. Sprawa dotyczy podejrzenia naruszenia art. 231 § 1 Kodeksu Karnego oraz art. 296 § 1 Kodeksu Karnego.

14 czerwca 2022 roku do Prokuratury Okręgowej w Gliwicach wpłynęło zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez prezydenta Adama Ramsa. Zgłaszający ma uzasadnione podejrzenia, że, Adam Rams umyślnie działając na szkodę gminy, naruszył art. 231 § 1 kodeksu karnego, który mówi, że funkcjonariusz publiczny, który, przekraczając swoje uprawnienia lub nie dopełniając obowiązków, działa na szkodę interesu publicznego lub prywatnego, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

W zawiadomieniu zgłaszający przytoczył również podejrzenie naruszenia art. 296 § 1 kodeksu karnego, mówiący o tym, że kto, będąc obowiązany na podstawie przepisu ustawy, decyzji właściwego organu lub umowy do zajmowania się sprawami majątkowymi lub działalnością gospodarczą osoby fizycznej, prawnej albo jednostki organizacyjnej nie mającej osobowości prawnej, przez nadużycie udzielonych mu uprawnień lub niedopełnienie ciążącego na nim obowiązku, wyrządza jej znaczną szkodę majątkową, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Jak udało nam się dowiedzieć portalowi Twój Knurów – sprawę przejęła Prokuratura Rejonowa Gliwice-Zachód, która na tę chwilę prowadzi czynności wyjaśniające. Z uwagi na trwające postępowanie nie możemy przekazywać szczegółów dot. przedmiotowej sprawy.

4 KOMENTARZE

  1. Komentarz wyżej świadczy dlaczego demokracja ma swoje ułomności.Mieszkaniec knurowa cieszy się, że odbywały się dni knurowa,a w rozkopanych Gliwicach nie…Szkoda gadać, To nic że w Gliwicach połowa knurowa pracuje,że robią dworzec mają arenę itd,ale nie było imprezy…super,kiedy stawiamy pomnik temu prezydentowi?

  2. Nie nażarta świnia to wiadomo od dawna, po prezenty od zydow to biega synalek w starostwie a kto do kliki nie pasuje to wek

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here