oppWszyscy wiemy o możliwości przekazywania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na wybrane organizacje. Wybrane, gdyż tylko organizacje pozarządowe posiadające status organizacji pożytku publicznego (OPP) mają taki przywilej i mogą czerpać korzyści z 1%. OPP może zostać każda organizacja pozarządowa, która spełnia kilka warunków, o nadaniu tego statusu decyduje sąd.

Warunek pierwszy to prowadzenie działalności na rzecz ogółu społeczeństwa lub wybranej grupy, która znajduje się w trudnej sytuacji życiowej. Następnie OPP muszą prowadzić swoją działalność przez dłuższy okres czasu w sferze zadań publicznych określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Zadania te związane są m.in. z pomocą społeczną, działalnością charytatywną, ochroną i promocją zdrowia, kulturą i sztuką, upowszechnianiem sportu, edukacją, rozwojem gospodarczym.

Jak przekazać 1%? To bardzo proste.
Po wyliczeniu kwoty należnego podatku wypełniamy odpowiednią rubrykę w zeznaniu podatkowym, która jest zatytułowana „Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego OPP”. W tym miejscu wpisujemy nazwę organizacji i przypisany jej numer KRS, który znajdziemy na wyżej wymienionych stronach internetowych.

Listę organizacji znajdziesz tutaj – link

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here