Niecodzienna sytuacja związana z epidemią nasuwa nam wszystkim wiele pytań – jak funkcjonuje transport publiczny, czy obowiązują kontrole na granicy, komu przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy na dziecko. Odpowiedzi na te i inne pytania zbieramy w jednym miejscu, a zakładka jest na bieżąco aktualizowana.

Obecnie kwarantannie podlegają 4 kategorie osób:

1. wybrane kategorie cudzoziemców, którzy przekraczają tę granice RP, która stanowi zewnętrzną granicę UE – przez 10 dni, licząc od dnia następującego po dniu przekroczenia granicy,

2. osoby, które miały bliski kontakt z osobą zakażoną np. w pracy, szkole – przez 10 dni, licząc od dnia następującego po kontakcie,

3. osoby skierowane na test w kierunku COVID-19 – od dnia następującego po skierowaniu na test do chwili uzyskania ujemnego wyniku testu, który automatycznie zwalnia z odbywania obowiązkowej kwarantanny.

Przepisy nie nakładają obowiązkowej kwarantanny na osoby współzamieszkujące z osobą skierowaną na test: zarówno bezobjawową (podejrzaną o zachorowanie na COVID-19), jak również wykazującą objawy chorobowe (podejrzaną o zachorowanie na COVID-19) – w okresie oczekiwania na wynik testu przez tę osobę. Dopiero w przypadku dodatniego wyniku testu u osoby badanej, osoby z nią  współzamieszkujące są obejmowane kwarantanną, a kwarantanna osoby badanej przekształca się w jej izolację.

4. osoby zamieszkujące z osobą zakażoną (izolowaną) –
I etap kwarantanny (narażenie ciągłe) – obejmuje okres zamieszkiwania z osobą w izolacji (osoba zakażona),
II etap kwarantanny – (okres ponarażeniowy) 7 dni, licząc od dnia następującego po ostatnim dniu izolacji osoby zakażonej.

Uwaga! Medycy, udzielający świadczeń opieki zdrowotnej osobom chorym na COVID-19, w tym stażyści, studenci, doktoranci i inni pracownicy sektora ochrony zdrowia nie podlegają kwarantannie, jeśli są badani codziennie, przed rozpoczęciem pracy, testem antygenowym (przez okres co najmniej 7 dni).

Jaka jest różnica pomiędzy kwarantanną a izolacją?

Kwarantanna to odosobnienie osoby zdrowej, z powodu narażenia na zagrożenie. Izolacja natomiast to odosobnienie osoby, której pierwszy wynik testu w kierunku koronawirusa jest dodatni.

Ile dni trwa izolacja szpitalna?

W przypadku izolacji szpitalnej i w izolatorium o zakończeniu izolacji decyduje lekarz sprawujący opiekę nad pacjentem. Jej zakończenie nie może nastąpić wcześniej niż po 13 dniach od dnia wystąpienia objawów, a ostatnie 3 dni muszą być bez objawów choroby.

Jak mogę skontaktować się z sanepidem?

Jeśli masz pytania dotyczące:
• kwarantanny
• bliskiego kontaktu z osobą zakażoną
wyślij zgłoszenie na stronie https://www.gov.pl/web/koronawirus/kontakt. Do wysłania zgłoszenia niezbędne jest posiadanie profilu zaufanego (sprawdź jak możesz go założyć). W odpowiedzi skontaktuje się z tobą pracownik sanepidu. Zwykle dzieje się to w ciągu 24 godzin od przyjęcia zgłoszenia, prosimy o cierpliwość. Numerem do kontaktu do stacji sanitarno-epidemiologicznych jest infolinia +48 22 25 00 115.

Na jakiej podstawie zostały wprowadzone nowe zasady dotyczące kwarantanny i izolacji?

Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 października 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Od kiedy obowiązują nowe zasady dotyczące kwarantanny i izolacji?

Od 24 października 2020 r.Mam pozytywny wynik testu na koronawirusa. Przebywam na izolacji domowej. W jej trakcie wystąpiły u mnie objawy koronawirusa, których wcześniej nie miałem.

Ile dni potrwa izolacja?

W przypadku, gdy w czasie izolacji domowej wystąpią objawy koronawirusa, lekarz podstawowej opieki zdrowotnej postanawia o przedłużeniu izolacji, a jej zakończenie może nastąpić nie wcześniej niż po 13 dniach od dnia wystąpienia objawów (przy czym ostatnie 3 dni muszą być bez objawów infekcji).

Miałem kontakt z osobą chorą. Ile dni muszę przebywać na kwarantannie?

Kwarantanna nakładana przez inspekcję sanitarną jak i dla osób przekraczających granicę, została skrócona do 10 dni – przy jednoczesnym odstąpieniu od testowania osób bezobjawowych w kwarantannie. W przypadku, gdy w czasie kwarantanny wystąpią objawy koronawirusa, lekarz podstawowej opieki zdrowotnej postanawia o przedłużeniu izolacji, a jej zakończenie może nastąpić nie wcześniej niż po 13 dniach od dnia wystąpienia objawów.

Miałem kontakt z osobą chorą. Przebywam na kwarantannie. Czy muszę wykonać test na koronawirusa?

Jeżeli nie masz niepokojących objawów nie będziesz miał wykonywanego testu na koronawirusa. Kwarantanna nakładana przez inspekcję sanitarną jak i dla osób przekraczających granicę, została skrócona do 10 dni.

Przekroczyłem granicę i przebywam na kwarantannie. Czy muszę wykonać test na koronawirusa?

Jeżeli nie masz niepokojących objawów nie będziesz miał wykonywanego testu na koronawirusa. Kwarantanna nakładana przez inspekcję sanitarną jak i dla osób przekraczających granicę, została skrócona do 10 dni.

Mam pozytywny wynik testu na koronawirusa, przebywam w izolacji domowej i nie mam objawów. Ile dni potrwa izolacja?

Izolacja domowa trwa 10 dni, jeżeli u pacjenta nie wystąpiły objawy COVID-19. W przypadku, gdy w czasie izolacji domowej wystąpią objawy koronawirusa, lekarz podstawowej opieki zdrowotnej postanawia o przedłużeniu izolacji, a jej zakończenie może nastąpić nie wcześniej niż po 13 dniach od dnia wystąpienia objawów.

Jak wygląda sytuacja osób, które przebywają w kwarantannie? Czy są jakieś kary za nieprzestrzeganie procedur?

Policja w ramach patroli odwiedza te osoby, które są objęte kwarantanną, sprawdzając, czy pozostają w miejscu swojego zamieszkania. Nieuzasadnione przypadki złamania kwarantanny są karane. W kwarantannie przebywa osoba zdrowa, ale taka która miała styczność z osoba chorą i może zachorować  – w tym przypadku mandat do 500 zł lub kara administracyjna do 30 000 zł. Nie możemy narażać zdrowia innych, nie możemy narażać zdrowia naszych rodziców, dziadków oraz starszych. Osoby, które łamią nakaz kwarantanny zagrażają przede wszystkim innym.

Czy są jakieś różnice w wysokości kar za złamanie kwarantanny a za złamanie izolacji?

W kwarantannie przebywa osoba zdrowa, ale taka która miała styczność z osoba chorą i może zachorować  – w tym przypadku mandat do 500 zł lub kara administracyjna do 30 000 zł. Natomiast w izolacji przebywa osoba chora – a więc taka, która wie że zakaża – w tym przypadku mandat do 500 zł lub kara administracyjna do 30 000 zł oraz odpowiedzialność karna, która w zależności o rozmiaru i skutków czynu może zakończyć się karą bezwzględnego pozbawienia wolności.

Jestem na kwarantannie, bo wróciłam z zagranicy. Do jakich świadczeń chorobowych mam prawo?

W takiej sytuacji osobie, która jest objęta ubezpieczeniem chorobowym, np.:

  • pracownikowi (ubezpieczenie obowiązkowe),
  • zleceniobiorcy (ubezpieczenie dobrowolne),
  • osobie prowadzącej działalność pozarolniczą (ubezpieczenie dobrowolne),

przysługują świadczenia z tytułu choroby – wynagrodzenie za czas choroby wypłacane przez pracodawcę na podstawie art. 92 kodeksu pracy lub zasiłek chorobowy.

Nie dostaniesz żadnego zaświadczenia z sanepidu o kwarantannie. Nie ma takiej potrzeby, informacje są przetwarzane elektronicznie. Informację o swojej kwarantannie lub izolacji znajdziesz na Indywidualnym Koncie Pacjenta.

Pamiętaj, żeby poinformować mailowo lub telefonicznie swojego pracodawcę. Do 3 dni roboczych od zakończenia kwarantanny lub izolacji napisz oświadczenie, które będzie podstawą do wypłacenia świadczenia chorobowego, jeśli nie miałeś możliwości wykonywać telepracy w tym czasie.

Zostałem poddany kwarantannie, ale nie mam decyzji administracyjnej właściwego inspektora sanitarnego, dlaczego?

Nie dostaniesz żadnego zaświadczenia z sanepidu o skierowaniu na kwarantannę. Nie ma takiej potrzeby, informacje są przetwarzane elektronicznie. Informację o swojej kwarantannie lub izolacji znajdziesz na Indywidualnym Koncie Pacjenta.

Czy sanepid musi wydawać zaświadczenia o objęciu kwarantanną osób powracających z zagranicy?

Osoby powracające z zagranicy podczas przekroczenia granicy otrzymują informację o objęciu kwarantanną oraz ulotkę z instrukcjami co do dalszego postępowania. Nie dostaniesz żadnego zaświadczenia z sanepidu. Nie ma takiej potrzeby, informacje są przetwarzane elektronicznie od momentu skierowania Cię na kwarantannę. Informację o swojej kwarantannie lub izolacji znajdziesz na Indywidualnym Koncie Pacjenta.

Czy jeśli w aucie dostawczym na granicy wykryto osobę z koronawirusem, to czy auto też podlega kwarantannie? Kiedy za kierownicą tego auta może zasiąść nowy kierowca?

Kwarantannie podlega kierowca. Pojazd należy zdezynfekować, zanim poprowadzi go inna osoba. W szczególności należy zwrócić uwagę na rzeczy dotykane w aucie bardzo często rękoma, m.in. gałkę zmiany biegów i kierownicę, kierunkowskazy. Rzeczy osobiste osoby poddanej kwarantannie powinny zostać zabezpieczone w sposób uniemożliwiający zakażenia innych osób. W przypadku powierzchni zmywalnych należy używać środków dezynfekujących aktywnych przeciwko wirusom. Samochód trzeba również wywietrzyć. Z kabiny należy zabrać zbędne przedmioty.

Co powinna zrobić przebywająca na kwarantannie rodzina, gdy do domu wraca babcia, która skończyła leczenie w szpitalu? Szpital za dodatkowe dni przebywania babci naliczy koszty.

Szpital nie naliczy kosztów, bo zakładamy, że babcia jest objęta ubezpieczeniem zdrowotnym. Jeśli nie ma członków rodziny mogących przejąć opiekę nad babcią, należy skontaktować się telefonicznie  z właściwą terytorialnie jednostką pomocy społecznej lub gminą. Można też skontaktować się ze szpitalem i powiedzieć, jaka jest sytuacja. Być może pomoże zatrudniona w szpitalu pielęgniarka społeczna (w niektórych szpitalach funkcja ta może mieć inną nazwę lub jej zadania realizuje wyznaczona pielęgniarka).

Do kogo można zgłosić zmianę adresu podanego na granicy w oświadczeniu, jeśli osoba, która wróciła do Polski, nie przebywa pod wskazanym adresem, tylko w innym miejscu?

Kwarantannę należy odbyć w miejscu, które wskazano w karcie lokalizacji. Nie ma możliwości zmiany miejsca kwarantanny, gdyż wiązało by się to z narażeniem innych osób na potencjalne ryzyko zakażenia. Zmiana miejsca kwarantanny wiąże się z jej złamaniem (opuszczeniem miejsca zgłoszonej kwarantanny). Jeżeli chodzi o zmianę błędnie podanego adresu, to należy to zgłosić do państwowego powiatowego inspektora sanitarnego.

Jestem na kwarantannie, ale czuję się dobrze. Czy mogę pracować zdalnie z miejsca kwarantanny?

Nie ma przeszkód pod warunkiem, że świadczenie pracy nie będzie wiązało się z łamaniem zasad kwarantanny.

Jaka procedura postępowania stosowana jest wobec osób bezdomnych? Jak poddawane są kwarantannie i kto nadzoruje ich funkcjonowanie?

W przypadku obaw o bezpieczeństwo publiczne można konkretne sytuacje zgłaszać na policję lub do opieki społecznej (w zależności od zaobserwowanego problemu). Jeśli zaistnieje taka konieczność, kwarantannę można odbyć w miejscu wskazanym przez wojewodę.

Czy uczestnicy międzynarodowych zawodów sportowych muszą odbywać kwarantannę?

Nie. Zwolnienie z obowiązku kwarantanny dla uczestników międzynarodowych zawodów sportowych dotyczy:
zawodników,
członków sztabu szkoleniowego,
lekarzy, fizjoterapeutów,
sędziów,
akredytowanych dziennikarzy.

Zwolnienie obejmuje osoby, które biorą udział w zawodach organizowanych przez:
międzynarodową federację sportową działającą w sporcie olimpijskim lub paraolimpijskim lub inną uznaną przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski, międzynarodową organizację sportową o zasięgu kontynentalnym należącą do federacji sportowej polski związek sportowy.

Osoby, które przekraczają polską granicę muszą przedstawić Straży Granicznej pismo wystawione przez organizatora zawodów sportowych. Może to być także – poświadczony przez właściwy w danym sporcie polski związek sportowy – dokument zawierający dane dotyczące odbywania się zawodów sportowych, ich terminu oraz charakteru uczestnictwa.

Czy mogę swobodnie wychodzić z domu, jeśli sanepid się ze mną nie skontaktował po kontakcie z osobą zakażoną?

Jeżeli był to tzw. bliski kontakt z osobą, która ma potwierdzony pozytywny wynik testu na koronawirusa, należy pozostać w domu przez okres 10 dni. Kryteria bliskiego kontaktu są zawarte w definicji dostępnej na stronie. Wiążącą decyzję o kwarantannie podejmuje sanepid na podstawie wywiadu epidemiologicznego, przeprowadzonego z osobą zakażoną. Możesz zgłosić fakt kontaktu z osobą chorą na infolinii: 22 25 00 115 lub za pośrednictwem formularza.

Jeśli masz pytania dotyczące:
• kwarantanny
• dodatniego testu na koronawirus
• bliskiego kontaktu z osobą zakażoną
Wyślij zgłoszenie na stronie https://www.gov.pl/web/koronawirus/kontakt. Do wysłania zgłoszenia niezbędne jest posiadanie profilu zaufanego (sprawdź jak możesz go założyć). W odpowiedzi skontaktuje się z tobą pracownik sanepidu. Zwykle dzieje się to w ciągu 24 godzin od przyjęcia zgłoszenia, prosimy o cierpliwość.Pod jaki numer telefonu powinienem zgłaszać problem z aplikacjami: Kwarantanna Domowa i STOP COVID-ProteGO Safe ?

Jeśli problem dotyczy aplikacji Kwarantanna Domowa powinieneś zadzwonić pod numer 22 165 57 44. Dla aplikacji STOP COVID – ProteGo Safe dedykowanym numerem jest 22 250 01 15 i wybór 1-3-2.

Czy po uznaniu osoby zakażonej za zdrową nadal musi przebywać w izolacji?

Jeśli lekarz POZ nie zdecyduje o przedłużeniu izolacji, koniec izolacji następuje po 10 dniach od daty uzyskania pierwszego dodatniego wyniku na koronawirusa– w przypadku pacjenta bez objawów klinicznych. Jeśli wystąpiły objawy infekcji czas izolacja powinna kończyć się po 3 dniach bez gorączki oraz bez objawów infekcji ze strony układu oddechowego, ale nie wcześniej niż po 13 dniach od dnia wystąpienia objawów.

Czy wykonywany jest kolejny test osobie, która opuszcza izolację po 10 dniowej kwarantannie?

Jeśli lekarz POZ nie zdecyduje inaczej, w przypadku braku objawów izolacja zostaje zakończona po 10 dniach od daty pierwszego dodatniego wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 bez konieczności wykonywania testu.

Co zrobić, kiedy otrzymałem pozytywny wynik testu na koronawirusa wykonany prywatnie?

Jeśli badanie zostało wykonane komercyjnie bez skierowania od lekarza POZ, a wynik jest dodatni nie należy wychodzić z domu, a następnie umówić telefonicznie termin teleporady u lekarza POZ.

Mam pozytywny wynik testu, co powinienem zrobić?

Jeżeli wynik Twojego testu jest pozytywny, laboratorium w którym robiłeś badanie umieści taką informację w systemie EWP. Do systemu ma dostęp m.in. policja i służby sanitarne. Twój wynik testu będzie również dostępny dla lekarza POZ poprzez aplikację gabinet.gov.pl oraz dla Ciebie – w Internetowym Koncie Pacjenta. Lekarz POZ powinien poinformować Cię o wyniku badania. Zadzwoń do przychodni, w której zlecono Ci badanie, jeśli lekarz się z Tobą nie skontaktował. Lekarz POZ zadecyduje czy powinieneś dochodzić do zdrowia w domu, czy Twój stan wymaga leczenia w szpitalu. W przypadku, gdy nie masz warunków do odbywania izolacji w warunkach domowych, lekarz może skierować Cię do izolatorium. Jeżeli lekarz skierował Cię do odbywania izolacji w warunkach domowych, przekaże tę informację poprzez systemem gabinet.gov.pl do powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

Miałem kontakt z osobą zarażoną. Co powinienem zrobić, jeśli potrzebuję decyzji o nałożeniu kwarantanny?

Informację o kwarantannie i czasie jej trwania możesz sprawdzić na Internetowym Koncie Pacjenta. Pamiętaj, że możesz poinformować swojego pracodawcę o kwarantannie telefonicznie lub mailowo. Nie potrzebujesz decyzji sanepidu. Do 3 dni roboczych od zakończenia kwarantanny lub izolacji napisz oświadczenie i przekaż pracodawcy. W przypadku, gdy niezbędne jest uzyskanie decyzji w formie pisemnej, decyzję może przesłać właściwa terytorialnie stacja sanitarno-epidemiologiczna. Prosimy o kontakt z infolinią pod numerem telefonu: 22 25 00 115.

Czy mogę zmienić adres kwarantanny?

Zmiana miejsca kwarantanny wiąże się z jej złamaniem (opuszczeniem miejsca zgłoszonej kwarantanny). Jeżeli chodzi o zmianę błędnie podanego adresu, to należy to zgłosić do państwowego powiatowego inspektora sanitarnego.

Mieszkam w domu i mam własny ogródek. Czy podczas kwarantanny mogę bez przeszkód z niego korzystać?

Tak, należy jednak zachować ostrożność i odpowiednią odległość od sąsiadów.

Czy muszę uzyskać zgodę sanepidu na opuszczenie kwarantanny lub izolacji w celu wykonania testu na koronawirusa?

Osoba objęta kwarantanną nie musi obecnie uzyskiwać zgody sanepidu na opuszczenie miejsca odbywania kwarantanny lub izolacji (ani informować o tym policji), jeżeli opuszczenie mieszkania ma na celu wykonanie testu.

Osoba, z którą mieszkam jest na obowiązkowej kwarantannie. Czy ja również muszę iść na kwarantannę?

Nie, jeśli nie miałeś bezpośredniego kontaktu z osobą zakażoną koronawirusem. Zgodnie z obowiązującym prawem osoby współzamieszkujące z osobą na kwarantannie nie podlegają już kwarantannie,  np.:
– członkowie rodziny zamieszkujące z osobą, która została kwarantannowana ze względu na styczność w pracy z osobą zakażoną/chorą,
– rodzice zamieszkujący z dzieckiem poddanym kwarantannie, ze względu na wystąpienie wirusa w szkole.Od kiedy rozpoczyna się kwarantanna dla osób, które przekroczyły granice lub miały kontakt z osobą chora?

Obecnie kwarantannie podlegają:
– osoby przekraczające granice – przez 10 dni licząc od dnia następującego po dniu przekroczenia granicy,
– osoby, które miały bliski kontakt z osobą zakażoną np. w pracy, szkole – przez 10 dni licząc od dnia następującego po kontakcie,
– osoby zamieszkujące z osobą zakażoną (izolowaną) – (I etap) najpierw przez okres izolacji osoby, a następnie (II etap) przez 10 dni licząc od dnia następującego od ostatniego dnia jej izolacji. 

Dlaczego na Internetowym Koncie Pacjenta nie mam informacji o kwarantannie?

Informacja o kwarantannie nie pojawiła się w IKP, ponieważ laboratorium nie wpisało jeszcze wyniku do systemu IT. Zostań w domu, jeśli zostałeś poinformowany o skierowaniu na kwarantannę.Zostałem objęty kwarantanną.

Zrobiłem test, mam ujemny wynik. Kiedy zostanie zniesiona kwarantanna?

Kwarantanna zostanie zniesiona automatycznie następnego dnia od otrzymania ujemnego wyniku, zarejestrowanego w systemie.

Wykonałem test na przeciwciała, mam potwierdzenie, że przeszedłem chorobę COVID-19. Czy będę skierowany na kwarantannę, jeśli miałem kontakt z osobą zakażoną?

Testy, które wykrywają przeciwiciała (testy serologiczne) nie są uznawana ze wiarygodne jako potwierdzenie przebycie zakażenia/zachorowania. Natomiast zgodnie z przepisami, fakt przebycia bezobjawowego zakażenia SARS-CoV-2 lub zachorowania na COVID-19 jest dokumentowane odbyciem izolacji (w warunkach domowych, izolatorium lub hospitalizacji) co potwierdza wpis w EWP. Tylko w takim przypadku osoba, która jest ozdrowieńcem (tzn. już przebyła zakażenia SARS-CoV-2) jest zwolniona z odbywania kwarantanny w przypadku ponownego narażenia na koronawirusa SARS-CoV-2.
Podstawa prawna:
Rozporządzenie RM §5a. Obowiązku  odbycia  kwarantanny,  o której  mowa  wart.34ust.2  ustawy  z dnia  5grudnia  2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, nie stosuje się wobec osoby, która zakończyła hospitalizację, odbywanie izolacji lub izolacji w warunkach domowych, z powodu stwierdzenia zakażenia wirusem SARS-CoV-2.

Gdzie otrzymam informacje o objęciu kwarantanną i możliwości pobrania zaświadczenia?

W ramach digitalizacji inspekcji sanitarnej uruchomiono automatyczne powiadomienia o nałożeniu kwarantanny.  +48 22 10 43 705 to numer, z którego nadawany jest komunikat o objęciu kwarantanną osób, które znajdują się w bazie EWP i mają nałożoną kwarantannę. Informacja o objęciu kwarantanną znajduje się również w IKP.

W przypadku pytań o COVID-19 albo wyjaśnienia statusu kwarantanny prosimy dzwonić pod numer głównej infolinii Centrum Kontaktu Państwowej Inspekcji Sanitarnej +48 22 25 00 115.

Czy muszę poddać się kwarantannie, gdy mieszkam z osobą przebywającą w izolacji?

Tak, osoba współzamieszkująca z osobą zakażoną wirusem SARS-CoV-2 ma obowiązek poddania się kwarantannie od dnia uzyskania pozytywnego wyniku testu do 7 dni po zakończeniu izolacji osoby zakażonej.  Objęcie tej osoby kwarantanną nie wymaga decyzji organu PIS.

Jak usprawiedliwię nieobecność w pracy i czy otrzymam wynagrodzenie za czas kwarantanny, gdy mój mąż przebywa w izolacji?

Podstawą do wypłaty wynagrodzenia lub zasiłku chorobowego osobie poddanej kwarantannie w związku z izolacją osoby współzamieszkującej, świadczeń  za okres nieobecności w pracy, będzie złożone przez ubezpieczonego oświadczenie o konieczności odbycia ww. kwarantanny. Oświadczenie obejmuje informację o dniu rozpoczęcia odbywania obowiązkowej kwarantanny (tj. dniu w którym domownik otrzymał informację o dodatnim wyniku testu) i dniu jej zakończenia (zgodnie z informacją, którą otrzymał domownik w zakresie długości izolacji) oraz dane obejmująceimię i nazwisko, numer PESEL, jeżeli go posiada, serię i numer paszportu, w przypadku braku nr PESEL, dotyczące osoby zamieszkującej z ubezpieczonym we wspólnym gospodarstwie domowym, u której stwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2 oraz podpis ubezpieczonego (osoby zobowiązanej do odbycia kwarantanny).

Czy przy ponownym skierowaniu na test (wynik nierozstrzygający) muszę odbyć kolejną 10 dniową kwarantannę?

Tak, obowiązuje Cię kolejna 10 dniowa kwarantanna.

Zrobiłem test prywatnie. Czy czekając na wynik jestem na kwarantannie?

W przypadku testu wykonanego prywatnie, nie jest wystawiane skierowanie, a zatem nie jest na pacjenta nakładana automatyczna kwarantanna.

Przebywam na kwarantannie. Wynik mojego testu jest negatywny. Nie zostałem automatycznie zwolniony z kwarantanny. Dlaczego?

Kwarantanna zostanie zniesiona automatycznie następnego dnia od otrzymania ujemnego wyniku, zarejestrowanego w systemie.

Dlaczego w IKP nie ma informacji o mojej kwarantannie? 

Informacja o kwarantannie nie pojawiła się w IKP, ponieważ laboratorium nie wpisało jeszcze wyniku do systemu IT. Zostań w domu, jeśli zostałeś poinformowany o skierowaniu na kwarantannę.

Kto może skrócić lub znieść kwarantannę?

O skróceniu albo zwolnieniu z obowiązku odbycia obowiązkowej kwarantanny decyduje, w uzasadnionych przypadkach, powiatowy inspektor sanitarny.

Jak mogę zmienić adres kwarantanny?

Kwarantannę należy odbyć w miejscu, które wskazano w karcie lokalizacji. Nie ma możliwości zmiany miejsca kwarantanny, gdyż wiązało by się to z narażeniem innych osób na potencjalne ryzyko zakażenia. Zmiana miejsca kwarantanny wiąże się z jej złamaniem (opuszczeniem miejsca zgłoszonej kwarantanny). Jeżeli chodzi o zmianę błędnie podanego adresu, to należy to zgłosić do państwowego powiatowego inspektora sanitarnego.

Kto jest objęty kwarantanną i ile trwa? Co z moimi współdomownikami?

Obecnie kwarantannie podlegają 4 kategorie osób:

1. wybrane kategorie cudzoziemców, którzy przekraczają tę granice RP, która stanowi zewnętrzną granicę UE – przez 10 dni, licząc od dnia następującego po dniu przekroczenia granicy,

2. osoby, które miały bliski kontakt z osobą zakażoną np. w pracy, szkole – przez 10 dni, licząc od dnia następującego po kontakcie,

3. osoby skierowane na test w kierunku COVID-19 – od dnia następującego po skierowaniu na test do chwili uzyskania ujemnego wyniku testu, który automatycznie zwalnia z odbywania obowiązkowej kwarantanny.

Przepisy nie nakładają obowiązkowej kwarantanny na osoby współzamieszkujące z osobą skierowaną na test: zarówno bezobjawową (podejrzaną o zachorowanie na COVID-19), jak również wykazującą objawy chorobowe (podejrzaną o zachorowanie na COVID-19) – w okresie oczekiwania na wynik testu przez tę osobę. Dopiero w przypadku dodatniego wyniku testu u osoby badanej, osoby z nią  współzamieszkujące są obejmowane kwarantanną, a kwarantanna osoby badanej przekształca się w jej izolację.

4. osoby zamieszkujące z osobą zakażoną (izolowaną) –

  • I etap kwarantanny (narażenie ciągłe) – obejmuje okres zamieszkiwania z osobą w izolacji (osoba zakażona),
  • II etap kwarantanny – (okres ponarażeniowy) 7 dni, licząc od dnia następującego po ostatnim dniu izolacji osoby zakażonej.

Mam ujemny wynik testu – czy mogę wychodzić z domu?

Jeśli wynik twojego badania jest negatywny, oznacza to, że nie masz koronawirusa i nie musisz przebywać już na kwarantannie. Zachowaj jednak dotychczasowe środki ostrożności i higieny.

Jestem lekarzem. Czy podlegam kwarantannie w przypadku kontaktu z osobą zakażoną?

Nie, medycy, udzielający świadczeń opieki zdrowotnej osobom chorym na COVID-19, w tym stażyści, studenci, doktoranci i inni pracownicy sektora ochrony zdrowia nie podlegają kwarantannie, jeśli są badani codziennie, przed rozpoczęciem pracy, testem antygenowym (przez okres co najmniej 7 dni).

Jakie są zasady 7-dniowej kwarantanny?

W przypadku osoby zamieszkującej lub prowadzącej wspólne gospodarstwo domowe z osobą, u której stwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2, i która została poddana z tej przyczyny izolacji w warunkach domowych, okres obowiązkowej kwarantanny ulega zakończeniu po 7 dniach od dnia zakończenia tej izolacji.

Jak wygląda kwarantanna służb medycznych i w jakich przypadkach jest nakładana?

Obowiązek poddania się kwarantannie nie dotyczy osób wykonujących zawód medyczny. Warunkiem jest codzienne wykonywanie testu antygenowego przez co najmniej 7 dni po dniu styczności ze źródłem biologicznych czynników chorobotwórczych.

Jakie świadczenia pieniężne przysługują podczas kwarantanny?

Osoba skierowana na kwarantannę przez Państwową Inspekcję Sanitarną ma prawo do świadczenia chorobowego (wynagrodzenia za czas choroby albo zasiłku chorobowego). Dotyczy to osób objętych ubezpieczeniem chorobowym, np. w związku z zatrudnieniem na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia czy prowadzeniem działalności gospodarczej. Podstawą wypłaty świadczeń chorobowych przez pracodawcę lub ZUS za okres nieobecności w pracy z powodu obowiązkowej kwarantanny jest informacja z systemu EWP.

Na czym polega kwarantanna domownika?

Kwarantannie podlega osoba prowadząca wspólne gospodarstwo domowe lub zamieszkująca z osobą, u której stwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2. Kwarantanna ta trwa przez cały okres izolacji domownika, u którego stwierdzono zakażenie plus 7 dni po zakończeniu przez niego tej izolacji.

Czy „ozdrowieniec” nie podlega kwarantannie, nawet jeśli ma kontakt z osobą chorą?

Obowiązkowej kwarantannie nie podlegają osoby, które zakończyły hospitalizację, odbywanie izolacji lub izolacji w warunkach domowych z powodu stwierdzenia zakażenia koronawirusem.

Mój współdomownik ma wynik pozytywny, a ja negatywny – zdjęto mi kwarantannę w IKP, czy nadal mam na niej przebywać?

Tak. Ponieważ kwarantannie podlegają osoby zamieszkujące z osobą zakażoną (izolowaną):
I etap kwarantanny (narażenie ciągłe) – obejmuje okres zamieszkiwania z osobą w izolacji (osoba zakażona),
II etap kwarantanny – (okres ponarażeniowy) 7 dni, licząc od dnia następującego po ostatnim dniu izolacji osoby zakażonej

Sanepid się nie odzywa, a ze względu na mój pozytywny wynik członkowie mojej rodziny podlegają kwarantannie i potrzebują zaświadczenia dla swojego pracodawcy (członkowie rodziny mimo zgłoszenia przez gov.pl nie widnieją w systemie).

Podstawą do wypłaty wynagrodzenia lub zasiłku chorobowego osobie poddanej kwarantannie w związku z izolacją osoby współzamieszkującej, świadczeń  za okres nieobecności w pracy, będzie złożone przez ubezpieczonego oświadczenie o konieczności odbycia ww. kwarantanny. Oświadczenie obejmuje informację o dniu rozpoczęcia odbywania obowiązkowej kwarantanny (tj. dniu w którym domownik otrzymał informację o dodatnim wyniku testu) i dniu jej zakończenia (zgodnie z informacją, którą otrzymał domownik w zakresie długości izolacji) oraz dane obejmująceimię i nazwisko, numer PESEL, jeżeli go posiada, serię i numer paszportu, w przypadku braku nr PESEL, dotyczące osoby zamieszkującej z ubezpieczonym we wspólnym gospodarstwie domowym, u której stwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2 oraz podpis ubezpieczonego (osoby zobowiązanej do odbycia kwarantanny).

Nie mam IKP. Jak uzyskać informacje o kwarantannie/ wyniku testu/ izolacji?

Lekarz POZ powinien poinformować Cię o wyniku badania. Zadzwoń do przychodni, w której zlecono Ci badanie, jeśli lekarz się z Tobą nie skontaktował. Lekarz POZ zadecyduje czy powinieneś dochodzić do zdrowia w domu, czy Twój stan wymaga leczenia w szpitalu.

Kwarantanna BIS – ile trwa, kogo dotyczy?

Kwarantanna BIS dotyczy osób zamieszkujących z osobą zakażoną (izolowaną). To II etap kwarantanny – (okres ponarażeniowy), który trwa 7 dni, licząc od ostatniego dnia izolacji osoby zakażonej.

Dzień po zakończeniu 10 dniowej kwarantanny otrzymałem pozytywny wynik testu. Czy zostanie nałożona na mnie izolacja?

Tak, zostaniesz skierowany na izolację w systemie EWP.

Chcę zgłosić kwarantanne w imieniu innej osoby. Jak mogę to zrobić?

Wypełnij formularz zgłoszeniowy, który trafi do sanepidu. Musisz zaznaczyć w zgłoszeniu, że pytanie dotyczy osoby, w której imieniu je zadajesz i podać dane tej osoby.
Uwaga! Nie korzystaj z formularza w sprawach innych niż zgłoszenie kwarantanny!
Możesz także skontaktować się z Centrum Kontaktu inspekcji sanitarnej (sanepidu) dzwoniąc pod numer 22 25 00 115.

Od kiedy liczona jest izolacja oraz kwarantanna domowników, w przypadku pozytywnego wyniku testu?

Izolacja oraz kwarantanna domowników jest liczona od dnia wpisania wyniku przez laboratorium do EWP.

2 KOMENTARZE

  1. No rukwa ćam testy serologiczne nie są honorowane a magiczne działanie kwarantanny już tak !! To tak jakby podważyć badanie mikroskopem poprzez wróżenie z kart albo fusów z kawy. Żenada

  2. Proszę o pilna odpowiedź na następujący problem: “laboratorium Diagnostycznego w Poznaniu, punkt pobrań wymazu. Pobierają wymaz, który system automatycznie wpisuje z wynikiem dodatnim. Pacjenci wściekli, kiedy okazuje się, że mają wynik ujemny, ale muszą być na kwarantannie, bo w EWP nie da się tego zmienić. Sanepid mówi, że to nie jego sprawa.” – informacja pochodzi od kierownika tego laboratorium a zatem jest wiarygodna.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here