Gliwice chcą udostępniać informacje o stanie miasta w przejrzysty i przystępny sposób na nowym portalu Gliwice Otwarte Dane. Jest już pilotażowa wersja tej internetowej witryny, a wszyscy zainteresowani mogą zgłaszać swoje uwagi i propozycje zmian do 25 czerwca. Warto zajrzeć!

Pilotażowa wersja portalu Gliwice Otwarte Dane została uruchomiona pod adresem https://open-data-gliwice.hub.arcgis.com przez Urząd Miejski w Gliwicach. – Postanowiliśmy przygotować portal internetowy, który zdecydowanie ułatwi i przyspieszy przeglądanie informacji o Gliwicach. Do tej pory aktualne informacje o kondycji Gliwic były drukowane co roku w obszernym Raporcie o stanie miasta – w formie zdecydowanie mniej atrakcyjnej dla mieszkańców, którzy chcieliby szybko znaleźć konkretne informacje lub po prostu w wolnej chwili zorientować się w kluczowych sprawach – wyjaśnia Iwona Pylypenko-Wilk, naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego UM.

To właśnie pracownicy tego wydziału oraz Biura Rozwoju Miasta samodzielnie opracowali koncepcję portalu i wdrożyli ją w życie, tworząc witrynę i wprowadzając do niej dane z raportu za ubiegły rok.

Osiem głównych tematów

Dane zgrupowane zostały w 8 działach tematycznych (zgodnych z Raportem o stanie miasta):

  • Gliwice i Gliwiczanie (np. liczba ludności z podziałem na dzielnice czy dane demograficzne),
  • Zarządzanie samorządowe (np. informacje o realizacji Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego i programów unijnych),
  • Infrastruktura (np. liczba zarejestrowanych pojazdów, natężenie ruchu i wypadki drogowe),
  • Środowisko (np. jakość powietrza, informacje o terenach zielonych czy gospodarowanie odpadami komunalnymi),
  • Gospodarka i finanse (np. informacje o rynku pracy, podmiotach gospodarczych i budżecie miasta),
  • Zdrowie i Polityka społeczna (np. informacje o placówkach służby zdrowia i świadczonej pomocy społecznej),
  • Kultura, edukacja, sport (np. informacje o miejskich instytucjach kultury, liczbie uczniów, lokalizacji obiektów sportowych, placów zabawa i siłowni plenerowych),
  • Bezpieczeństwo i porządek (np. informacje o kamerach miejskiego monitoringu).

To dopiero początek

Dane prezentowane są w różnorodnej formie: interaktywnych map, wykresów, infografik, list czy etykiet. Dodatkowo można je przeglądać np. w postaci tabel, pobierać w różnych formatach i dalej wykorzystywać w dowolny sposób. Klikając w różne elementy (np. słupki wykresów, obiekty na mapie, listy przy mapach itd.), można odkryć wiele różnych informacji. Dodatkowo można również przechodzić na inne strony i geoportale powiązane tematycznie z publikowanymi danymi – dostępne są m.in. z poziomu górnej belki portalu (m.in. Raport o stanie miasta, Strategia2040, MSIP, Gliwicka Platforma Partycypacyjna) lub w poszczególnych działach tematycznych.

– To dopiero początek, ponieważ dane będą sukcesywnie uzupełniane. Chcemy rozbudowywać portal i bazę danych tak, aby jak najlepiej służyła mieszkańcom, przedsiębiorcom i innym osobom szukającym informacji o Gliwicach. Dlatego zależy nam na pozyskaniu uwag i opinii w trakcie trwających konsultacji. Są otwarte dla każdego zainteresowanego – zachęca Iwona Pylypenko-Wilk.

Wyraź swoją opinię!

Ankieta dotycząca pilotażowej wersji portalu Gliwice Otwarte Dane jest dostępna na stronie internetowej decydujmyrazem.gliwice.pl w dziale „Wypowiedz się”. Można ją wypełniać do 25 czerwca. W zależności od liczby i rodzaju złożonych uwag, pełne udostępnienie portalu Gliwice Otwarte Dane nastąpi najpóźniej do września.

Zrzut z ekranu portalu Gliwice Otwarte Dane

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here