SixSilver Jubiler Gliwice

To już pewne – kandydatem na prezydenta Gliwic, popieranym przez Zygmunta Frankiewicza jest Adam Neumann – dotychczasowy wiceprezydent.

Neumann od 2006 roku pełni funkcję wiceprezydenta Gliwic. Jest też wykładowcą na studiach podyplomowych w zakresie zarządzania nieruchomościami na Uniwersytecie Śląskim, w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej oraz w Wyższej Szkole Technicznej w Katowicach.

Ukończył studia na Wydziale Mechanicznym-Energetycznym Politechniki Śląskiej. Zanim znalazł się we władzach samorządowych przez 18 lat (od 1988 do 2006 roku) prowadził własną działalność gospodarczą. Wcześniej w latach 1984-1988 pracował w PEC Gliwice jako dyżurny inżynier ruchu i jako kierownik oddziału nawęglania.

Opublikowany przez Dzisiaj w Gliwicach Czwartek, 17 października 2019

Na studiach działał w klubach studenckich „Program” i „Spirala”. W klubie „Program” w 1980 r. między innymi współorganizował dwie spektakularne, cieszące się ogromnym uznaniem gliwiczan, wystawy: „Gdańsk 70” i „Pomnik Poległych Stoczniowców”. – W klubie „Spirala” pod koniec okresu stanu wojennego (1982-1983) organizował spotkania gliwiczan z wieloma uznanymi aktorami polskimi, którzy bojkotowali wówczas reżimową telewizję i państwowe przedsięwzięcia .

Po zamieszkaniu na osiedlu Obrońców Pokoju aktywnie zaangażował się w organizację Spółdzielni Mieszkaniowej. W latach 1987-2003 był członkiem Rady Osiedlowej i Rady Nadzorczej tej spółdzielni. W latach 1995-2006 był członkiem Zarządu Wspólnoty Lokalowej Nieruchomości przy ul. Żwirki i Wigury w Gliwicach.

Jako zastępca prezydenta nadzoruje realizację zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami i mieszkalnictwa, planowania przestrzennego i systemu informacji przestrzennej, nadzoru właścicielskiego, architektury i budownictwa, środowiska oraz geodezji i kartografii. Odpowiada za współpracę z Powiatowym Inspektoratem Nadzoru Budowlanego. Prowadzi także nadzór nad realizacją zadań miasta przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej oraz spółki z większościowym udziałem miasta.

Od 36 lat jest mężem Jolanty. Mają troje dorosłych dzieci oraz dwóch wnuków. Czas wolny od obowiązków służbowych lubi spędzać aktywnie: na nartach lub na rowerze ale także pieszo wędrując po górach, nadmorskim piaskiem, najlepiej w towarzystwie rodziny.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here