W piątek odbyło się spotkanie JM Rektora Politechniki Śląskiej i Władz Rektorskich z prof. Jerzym Buzkiem, byłym premierem i przewodniczącym parlamentu UE.

Głównym tematem rozmów było omówienie zagadnień związanych z planem działania na rzecz programów zrównoważonej gospodarki Unii Europejskiej, tzw. Europejskim Zielonym Ładem, a także związanych z Funduszem Sprawiedliwej Transformacji, w tym strategii energetycznych opartych o technologie wodorowe.

W związku z tą tematyką w spotkaniu uczestniczyli prof. Janusz Kotowicz, Prorektor ds. Współpracy z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym, prof. Marek Pawełczyk Prorektor ds. Nauki i Rozwoju, prof. Bogusław Łazarz, Prorektor ds. Ogólnych, a także prof. Tadeusz Chmielniak, członek rzeczywisty PAN.

Wymienione programy umożliwiają bardziej efektywne wykorzystanie zasobów dzięki przejściu na czystą gospodarkę o obiegu zamkniętym, jak również przeciwdziałanie utracie różnorodności biologicznej i zmniejszenie poziomu zanieczyszczeń. W trakcie spotkania omówiono konieczne inwestycje i dostępne narzędzia finansowe oraz wyjaśniono, w jaki sposób zapewnić transformację, która będzie sprawiedliwa i sprzyjająca włączeniu społecznemu.

UE zapewni również wsparcie finansowe i pomoc techniczną dla ludzi, przedsiębiorstw i regionów najbardziej odczuwających skutki przejścia na gospodarkę ekologiczną. Ma temu służyć mechanizm sprawiedliwej transformacji, w ramach którego najbardziej dotknięte regiony mają otrzymać 100 mld euro w latach 2021–2027.

Dzięki zaangażowaniu i podjętym staraniom Prorektora ds. Współpracy z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym, prof. Janusza Kotowicza, Politechnika Śląska wraz z gminą Bytom włączyła się w działania na rzecz uzyskania zewnętrznych źródeł finansowania, na rzecz m.in. rozwoju energetyki w tym w szczególności opartej o odnawialne źródła energii i technologii wodorowych, technologii informacyjnych, rewitalizacji terenów i obiektów poprzemysłowych oraz innych innowacyjnych prac naukowych i badawczo-rozwojowych.

Okoliczność spotkania z profesorami Jerzym Buzkiem oraz Tadeuszem Chmielniakiem była doskonałą okazją do podziękowania za ich wieloletnie zaangażowanie w rozwój Politechniki Śląskiej, budowanie prestiżu i statusu uczelni badawczej. Wyrazem tego było wręczenie przez JM Rektora prof. Arkadiusza Mężyka obu profesorom okolicznościowego medalu 75-lecia Politechniki Śląskiej. Uroczystość wręczenia medalu zbiegła się z jubileuszem 80 urodzin Jerzego Buzka.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here