Gliwice to miasto wielu sportowych sukcesów i miejsce, w którym można korzystać z rozlicznych aktywności. Tworzenie warunków sprzyjających ich dalszemu rozwojowi to jedno z ważniejszych zadań gliwickiego samorządu, realizującego od ubiegłego roku nową strategię sportu. Główne akcenty stawia się na silniejsze wsparcie 18 dyscyplin priorytetowych, szkolenie dzieci i młodzieży, upowszechnianie kultury fizycznej wśród gliwiczan i dalszy rozwój bazy sportowej.

Gliwice stawiają na aktywność! Każdego roku na działalność sportową z miejskiego budżetu przeznaczane są niebagatelne kwoty. W 2021 r. na zadania realizowane przez kluby sportowe, na nagrody, organizację imprez i zajęcia sportowe miasto wyasygnowało ponad 15 mln zł. Do tego dochodzi systematyczne inwestowanie w infrastrukturę sportową, zwłaszcza przy szkołach, a także w rozwój klas sportowych.

Od ubiegłego roku działania miasta realizowane są zgodnie z założeniami kierunków rozwoju sportu

W ich myśl miejskie dotacje dysponowane są tak, aby w optymalny sposób wspierać te dyscypliny sportu, w których gliwiccy zawodnicy osiągnęli wysoki poziom sportowy oraz by zapewnić możliwość uprawiania sportu wszystkim zainteresowanym mieszkańcom Gliwic. Największym wsparciem objęto dyscypliny z tzw. I grupy priorytetowej: piłkę nożną mężczyzn, koszykówkę mężczyzn, futsal mężczyzn i piłkę ręczną kobiet. Dofinansowane są też dyscypliny z II grupy priorytetowej, charakteryzujące się dużą liczbą zawodników uprawnionych do uczestnictwa w rozgrywkach organizowanych przez polskie związki sportowe, wysokim poziomem sportowym klubów i zawodników oraz rozwiniętą bazą sportową. To boks, curling, judo, ju-jitsu, kickboxing, kolarstwo, lekkoatletyka, modelarstwo lotnicze, orientacja sportowa, pływanie, siatkówka kobiet, szachy, szermierka i tenis stołowy.

W każdej z dyscyplin priorytetowych dotacje na szkolenie wszystkich zawodników, zarówno w kategoriach seniorskich, jak i młodzieżowych, oraz ich udział w zawodach sportowych otrzymuje tylko jeden gliwicki klub posiadający najwyższy poziom sportowy. Pozostałe kluby w tych dyscyplinach mogą otrzymać środki na szkolenie sportowe dzieci i młodzieży.

– Nasze miasto stara się coraz mocniej wspierać dyscypliny sportowe mające duże znaczenie dla rozwoju lokalnego sportu i promocji marki Gliwic, oczywiście w ramach posiadanych możliwości finansowych. Na przestrzeni ostatnich 2 lat łączna kwota dotacji na szkolenie sportowe w dyscyplinach priorytetowych wzrosła, w skali półrocznej, o ponad 800 tys. zł, przy czym największy wzrost nastąpił po wejściu w życie kierunków rozwoju sportu, w II półroczu 2021 r. Wzrosła też liczba klubów sportowych, które korzystają z miejskich dotacji. Co więcej, od II półrocza 2021 r. beneficjentami naszego wsparcia zostały nowe grupy odbiorców. To kluby sportowe, w których zrzesza się zawodników nieposiadających jeszcze licencji wydawanych przez związki sportowe oraz osoby z niepełnosprawnościami, które nie są członkami takich związków – podkreśla Ewa Weber, zastępczyni prezydenta Gliwic odpowiedzialna m.in. za sferę edukacji i sportu w mieście.

Na przestrzeni kilkunastu miesięcy kwota miejskich dotacji na szkolenie sportowe we wszystkich kategoriach wiekowych w dyscyplinach priorytetowych została zwiększona – w porównaniu do stanu sprzed obowiązywania strategii – z poziomu 6,6 mln zł (I półrocze 2021 roku) do 7,1 mln zł (II półrocze 2021 r.), a następnie 7,3 mln zł (I półrocze 2022 r.). Dzięki temu, a także większemu naciskowi na kwestie realizacji celów sportowych oraz rozwoju potencjału i umiejętności dzieci i młodzieży w naborach wniosków oraz konkursach ofert na realizację zadań z zakresu sportu, na przestrzeni roku wzrosła liczba klubów z dofinasowaniem w dyscyplinach priorytetowych. W II półroczu 2021 r. było ich 32, a w dobiegającym obecnie końca jest ich 35. Wzrosła także liczba (z 21 do 23) i wysokość dotacji przyznanych na szkolenie dzieci i młodzieży.

Z myślą o krzewieniu kultury fizycznej w Gliwicach prowadzone są różnorodne, bezpłatne zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych i średnich, gliwiczan z niepełnosprawnościami oraz mieszkańców po 60. roku życia

W ubiegłym roku w gliwickich szkołach zorganizowano 2475 godzin zajęć SKS w koszykówce, siatkówce, piłce nożnej, piłce ręcznej, futsalu, badmintonie, lekkoatletyce, tenisie stołowym oraz ogólnorozwojowych grach i zabawach sportowych. Intensywne treningi odbywały się również w 33 prowadzonych przez miasto klasach sportowych i mistrzostwa sportowego, w których uczy się ponad 700 uczniów. Uprawiają oni na co dzień piłkę nożną, koszykówkę, „szczypiorniaka”, czyli piłkę ręczną, pływanie, lekką atletykę, hokej na trawie oraz gimnastykę sportową. Natomiast w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2, w ramach umowy między Miastem Gliwice a Polskim Związkiem Koszykówki, działa SMOK: Szkolny Młodzieżowy Ośrodek Koszykówki. Jego zajęcia organizowane są w hali Centrum Sportowo-Kulturalnego „Łabędź”.

– Zgodnie z zapowiedziami, w ubiegłym roku po raz pierwszy ogłosiliśmy również otwarte konkursy ofert na zajęcia sportowe dla osób z niepełnosprawnościami – zwraca uwagę wiceprezydent Gliwic Ewa Weber odpowiedzialna m.in. za sferę edukacji i sportu w mieście. – W pierwszej edycji, dotyczącej zadań realizowanych w II półroczu 2021 r., miasto dofinansowało treningi dla osób niesłyszących w różnych dyscyplinach sportowych. W drugiej odsłonie, związanej z zadaniami realizowanymi w 2022 r., dotacje przyznano nie tylko na szkolenie sportowe niesłyszących gliwiczan, ale też na zajęcia pływackie dla dzieci z niepełnosprawnościami i zajęcia tenisa stołowego dla dzieci i dorosłych z różnymi rodzajami niepełnosprawności.

Z zajęć organizowanych i dotowanych przez miasto korzystali też gliwiczanie powyżej 60. roku życia. W ubiegłym roku do ich dyspozycji były sesje tai-chi w parku Chopina i prozdrowotna akcja „Zdrowe Gliwice”. Miasto dofinansowało też udział gliwickich reprezentantów w Letniej Olimpiadzie Sportowej Uniwersytetów Trzeciego Wieku.

W mieście przybywa miejsc do uprawiania sportów

Gliwice od lat kładą szczególny nacisk na modernizacje i budowę nowych obiektów sportowych przy szkołach. Efekty widać m.in. przy ul. Syriusza, gdzie powstała arena lekkoatletyczna spełniająca wymogi Polskiego Związku Lekkiej Atletyki. W ostatnich kilku latach do użytku oddano wielofunkcyjne obiekty sportowe – przy ul. Kozielskiej (m.in. hala bokserska), Chorzowskiej, Górnych Wałów oraz Partyzantów. Najnowszym jest ukończona w ubiegłym roku hala sportowa przy I LO Dwujęzycznym, z którą sąsiadują nowoczesne boiska: wielofunkcyjne i do piłki ręcznej.

W planach miasta jest także rozbudowa sali szermierczej przy ul. Warszawskiej 35, w której trenują na co dzień utytułowani szpadziści Piasta Gliwice oraz utworzenie Akademii Sportowej, czyli kompleksu boisk z kubaturowym zapleczem i towarzyszącą infrastrukturą usługową na działkach miejskich w dzielnicy Czechowice. Realizacja tej inwestycji pozwoliłaby nie tylko na dalsze doskonalenie umiejętności zawodnikom z klubów sportowych, ale mogłaby zachęcić do uprawiania sportu kolejnych gliwiczan.

Gliwice doceniają świetne wyniki gliwickich sportowców

Świat gliwickiego sportu tworzą utalentowani zawodnicy i pełni pasji trenerzy. Prezydent Miasta Gliwice co roku nagradza ich osiągnięcia, przyznając nagrody pieniężne i wyróżnienia. W 2021 r. uhonorował 58 zawodników oraz 14 trenerów, reprezentujących 15 dyscyplin sportowych. Lista tegorocznych triumfatorów prezydenckich nagród w dziedzinie sportu liczy 86 osób – 73 zawodników, 13 trenerów i innych osób wyróżniających się w działalności sportowej.

Raz jeszcze gratulujemy Państwu fantastycznych wyników i trzymamy kciuki za kolejne udane występy!

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here