Około 160 milionów złotych (130 mln netto) chcą wydać władze miasta na promocję Gliwic. Choć UM ogłosił przetarg, to ciężko oprzeć się wrażeniu, że zwycięzca jest już wybrany.

Mamy odpowiedz Miasta (pełna treść na końcu artykułu).

Urząd chce promować Gliwice podczas dużych wydarzeń sportowych, koncertów i eventów gospodarczych. Takie odbywać mogą się w hali sportowo-widowiskowej Arena Gliwice. Po zakwestionowaniu przez Regionalną Izbę Obrachunkową przekazania w latach 2018 i 2019 przez Miasto do prywatnego zarządcy, jakim jest spółka Arena Operator, prawie 18 mln zł w trybie “z wolnej ręki” Urząd szukał innej możliwości.

Hala widowiskowo-sportowa została wybudowana przez Miasto za ponad 400 milionów złotych. Myli się jednak ten, kto myśli, że zarabiamy na organizowanych w niej imprezach. Od 2018 roku obiektem zarządza spółka Arena Operator powołana przez Fundację Radan. To ona odpowiada za organizację wydarzeń i to ona na nich zarabia.

W latach 2018 i 2019 Miasto Gliwice dwukrotnie zleciło spółce Arena Operator świadczenie usług promocyjnych Miasta o łącznej wartości 17,6 mln zł I to właśnie zakwestionowała RIO – Regionalna Izba Obrachunkowa, państwowy organ kontroli jednostek samorządu terytorialnego, która badała sposób wydatkowania pieniędzy przez Miasto. 

Każdorazowo umowy zawarte były w trybie z tzw. wolnej ręki. Trybu tego można użyć w sytuacji, gdy przedmiot zamówienia może być świadczony tylko przez jednego wykonawcę. RIO, twierdzi, że nie było podstaw, by taki tryb zastosować. Miasto pozbawiło w ten sposób innych, konkurencyjnych wykonawców możliwości uzyskania zlecenia, a pieniądze trafiły do wybranej firmy.

Jako że sprawą zgłoszonych przez RIO nieprawidłowości zajmuje się Prokuratura, a Miasto bardzo chce się promować na dużych wydarzeniach, nie będzie już trybu z wolnej ręki – będzie koncesja. I choć koncesja na ogół kojarzy się z reglamentowaniem czegoś, np. alkoholu czy surowców, to w Gliwicach koncesja wydawana będzie na… promocję miasta.

Przetarg na “wyłonienie Koncesjonariusza, z którym zawarta zostanie umowa koncesji, na mocy której, powierzone zostanie mu świadczenie usług promocji Miasta Gliwice poprzez wydarzenia kulturalne, sportowe, eventowe oraz gospodarcze, realizujących określone przez Zamawiającego cele promocyjne.” ogłoszono w BIP na stronie UM 17 sierpnia. 

Umowa na kwotę netto dokładnie 130 milinów 192 tysięcy i 193 złotych (należy doliczyć obowiązujący VAT) obowiązywać ma przez 5 lat i dotyczyć “organizacji, pozyskania lub produkcji określonej w Umowie Koncesji liczby wydarzeń, w danym roku kalendarzowym”.

Na przygotowanie niezbędnej dokumentacji do 5-letniej umowy na 130 milionów Miasto dało chętnym jedynie 18 dni roboczych. Możemy się tylko domyślać, kto wygra i gdzie będzie realizował ww. zadanie. 

Przypomnijmy, że “budowanie marki Miasta Gliwice z wykorzystaniem obiektu Arena Gliwice” powierzono już miejskiej spółce – Śląska Sieć Metropolitalna, zgodnie z podjętą przez radnych 22 października 2020 r. uchwałą, miała dysponować środkami na promocję w Arenie Gliwice. Nieoficjalnie mówiło się o 20 milionach zł. Czy i w jaki sposób spółka ŚSM realizuje tę uchwałę?  Wysłaliśmy zapytanie do UM, czekamy na odpowiedź. 

AKTUALIZACJA / SPROSTOWNIE

Informuję, że kwota 130 mln zł netto, do której się Pan odnosi stanowi szacunkową wartość koncesji, a nie wysokość dopłaty miasta. Zgodnie z ustawą o Umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi szacunkowa wartość koncesji to całkowity przychód (ze wszystkich źródeł) koncesjonariusza uzyskany z tytułu świadczenia usług objętych koncesją prze cały okres jej trwania. Prowadząc postępowanie w trybie tej ustawy jesteśmy zobowiązaniu dokonać takiego oszacowania. Zgodnie z ustawą podmiot publiczny może dopłacać do realizacji zadania objętego przedmiotem koncesji. Zakładana dopłata miasta do świadczenia tych usług jest na znacząco niższym poziomie. Przypominam, że zgodnie z Wieloletnią Prognozą Miasta Gliwice koszt usług promocyjnych związanych z wydarzeniami odbywającymi się w Arenie Gliwice to 8 mln zł rocznie, czyli kwota porównywalna z dotacją miasta dla Teatru Miejskiego w Gliwicach. Dokładna kwota dopłaty będzie oczywiście znana dopiero po rozstrzygnięciu postępowania. Stwierdzenie że miasto chce wydać na ten cel 160 mln zł (130 netto) jest nieprawdziwe. 

Informuję również, że ogłoszone przez nas postępowanie jest w pełni konkurencyjne i może się do niego zgłosić każdy podmiot dysponujący odpowiednim doświadczeniem. Stwierdzenie, że „zwycięzca jest już wybrany” jest nieprawdziwe.

Dodatkowo informuję, że nie otrzymałem Pańskiego zapytania dotyczącego realizacji uchwały przez spółkę SSM. 1 czerwca 2021 podpisaliśmy ze spółką porozumienie techniczne obowiązujące do 2023 r.  Wartość rekompensaty za realizację powierzonego przez Radę Miasta zadania przez cały okres realizacji porozumienia to  20.937.110,00 zł brutto (w 2021 r. do kwoty 4.937.110,00 zł brutto, w latach 2022 i 2023 po 8.000.000,00 zł brutto. Do dnia dzisiejszego wypłaciliśmy spółce kwotę 600.000,00 zł brutto za 3 pierwsze miesiące (czerwiec, lipiec, sierpień). Jeśli postępowanie koncesyjne zostanie z powodzeniem rozstrzygnięte umowa z SSM zostanie rozwiązana.

Łukasz Oryszczak
Rzecznika prasowy prezydenta Gliwic

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here