We wrześniu 2017 roku ogłoszono wyniki przetargu, który miał wyłonić wykonawcę wielowariantowej koncepcji przebudowy i zagospodarowania ulicy Zwycięstwa

Najkorzystniejszą ofertę złożyło gliwickie biuro architektoniczne PROjARCH. Firma zadeklarowała, że wykona zadanie w 7 miesięcy od daty podpisania umowy, za kwotę 109 470 zł. Projektant weźmie na warsztat odcinek biegnący od Rynku aż do ul. Dubois.

Jakie jeszcze wyzwania stoją przed wykonawcą kompleksowej koncepcji? – Racjonalne zagospodarowanie terenu pod kątem stworzenia warunków dla powiązania różnych rodzajów potrzeb obsługi ruchu pieszego, turystycznego, rowerowego i samochodowego z uwzględnieniem różnych kategorii wiekowych podróżujących (np. ławeczki lub przysiadki dla osób starszych mogące tworzyć np. ścieżkę tematyczną) – czytamy we fragmencie opisu przedmiotu zamówienia.

Projektant będzie musiał wykonać minimum 3, a maksimum 6 wariantów koncepcji. Pod uwagę powinny zostać wzięte kwestie takie jak zagospodarowanie terenu, docelowa organizacja ruchu drogowego czy koszty przedsięwzięcia. Co ciekawe, każdy wariant powinien być zwizualizowany za pomocą zdjęć i video.

Rozmawiamy z Damianem Kałdonkiem z pracowni architektonicznej PROjARCH, wykonawcą wielowariantowej koncepcji przebudowy. Jaka będzie ulica Zwycięstwa?

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here