czwartek, 2 grudnia, 2021

ŚLĄSK

Metropolia kupuje gaz. Cena dwa razy wyższa niż przed rokiem

0

Około 84 miliony złotych. Tyle za gaz zapłaci grupa zakupowa utworzona przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię. Zaproponowane ceny mieszczą się w kwocie, która została zaplanowana na realizację tego zamówienia. Niemniej są one niemal dwukrotnie wyższe w porównaniu do cen, które zostały zawarte w ramach poprzedniego, wspólnego zakupu.

W skład grupy zakupowej gazu wchodzą łącznie 32 gminy. Zamierzają zakupić łącznie 198,7 GWh. W tej liczbie 15 samorządów zdecydowało się na dwuletnie dostawy w latach 2022 – 2023. Zakupią one łącznie ok. 97,2 GWh. W drugim wariancie występuje 17 gmin. W 2022 roku zakupią one ok. 101,5 GWh gazu. Na podjęcie przez gminy takich decyzji ma wpływ sytuacja na rynku paliw, powodująca wzrosty cen w krótkim czasie.

Na podjęcie przez gminy takich decyzji ma wpływ sytuacja na rynku paliw, powodująca wzrosty cen w krótkim czasie. Jak komentowała podczas ogłoszenia przetargu Karolina Mucha Kuś, dyrektor Departamentu Projektów i Inwestycji Metropolii GZM, przyczyną jest dynamiczna sytuacja na rynku paliwa gazowego. – Ma na nią wpływ sytuacja geopolityczna, związana z budową rurociągu Nord Stream II oraz działaniami Gazpromu. Ich celem jest zakończenie budowy, utrzymanie własności i statusu operatora. W grę wchodzi także zagwarantowanie udziału w operacjach handlowych – wyjaśniała.

W przetargu ofertę złożyło PGNiG Obrót detaliczny Sp. z o.o. Jej łączna kwota wynosi ok. 84,3 mln zł. W tym wartość dwuletniej sprzedaży wynosi ok. 46,3 mln zł, rocznej natomiast ok. 38 mln zł. Kwota jaką zaproponowano jest niższa niż budżet zamówienia, przyjęty na poziomie ok. 89 mln zł.

Przedstawione kwoty wskazują wzrost cen za gaz w porównaniu z obowiązującą stawką dla obecnej Grupy Zakupowej Gazu na lata 2020-2021. W przypadku umowy dwuletniej oznacza to wzrost o 196,4% a rocznej 259,5 %. 

Przeliczmy procenty na złotówki. W obecnej grupie zakupowej na lata 2020-2021 stawka wynosi 8,959 gr/kWh. W przypadku gmin, które zdecydowały się na roczny zakup, cena wzrośnie do 32,206 gr/kWh. Gminy z umową dwuletnią będą płacić 26,558 gr/kWh. 

Toczący się obecny przetarg to realizacja drugiego grupowego zakupu gazu, realizowanego przez Metropolię. Pierwszy przetarg rozstrzygnięto w listopadzie 2019 roku. Realizacja tego zamówienia potrwa do końca bieżącego roku.

Dodajmy, że 9 listopada rozstrzygnięto przetarg na wspólny zakup energii elektrycznej w latach 2022-2023 dla 115 zamawiających. Dobiegają również końca rozmowy z gminami w celu powołania grupy zakupowej samochodów elektrycznych, realizując tym samym wymogi ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych.

Przyszłość z funduszami. Spotkajmy się 9 listopada

0

Nowe możliwości wsparcia biznesu ze środków unijnych i krajowych zostaną przedstawione podczas konferencji organizowanej przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości na Stadionie Śląskim 9 listopada. Wydarzenie po raz kolejny odbędzie się w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości. Polskie edycje tej imprezy zawsze należą do najbardziej spektakularnych na świecie – w zeszłorocznej wzięło udział ponad 120 tys. osób. 

— Po lockdownie wracamy do tradycji organizowania konferencji — 9 listopada będziemy gościć osoby zainteresowane wsparciem przeznaczonym dla mikro-, małych i średnich firm. Program  jak zawsze obejmie wiele zagadnień dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej, rozwoju biznesu i doradztwa, szczególnie w zakresie pozyskiwania funduszy zewnętrznych. Tym razem chcemy przedstawić możliwości, jakie zapewnią programy pomocowe z różnych źródeł. W dyskusji panelowej z udziałem zaproszonych gości zaprezentowane zostaną Fundusze dla Śląskiego czyli program regionalny, Krajowy Plan Odbudowy oraz Fundusz Sprawiedliwej Transformacji, których beneficjentem jest województwo śląskie. Uczestnicy w jednym miejscu otrzymają pakiet niezbędnych informacji oraz bezpośredni dostęp do ekspertów różnych dziedzin, bowiem w przestrzeni wystawienniczej dyżurować będą konsultanci reprezentujący Instytucje Otoczenia Biznesu z naszego regionu – informuje Dyrektor ŚCP Krzysztof Spyra.

Dla przedsiębiorców zostaną zorganizowane warsztaty poświęcone zagadnieniom zamówień publicznych.

W trakcie uroczystości wręczone zostaną promesy umów dla przedsiębiorstw, których projekty otrzymały wsparcie ze środków unijnych. 

— Za nami szczególnie trudny dla biznesu okres, kryzys dotknął niemal wszystkich gałęzi gospodarki. W tym czasie Zarząd Województwa Śląskiego zainicjował konkursy pozwalające utrzymać się na rynku firmom, szczególnie tym z najbardziej zagrożonych branż. Warto zaznaczyć, że za te działania nasz region otrzymał prestiżowe wyróżnienie Europejski Region Przedsiębiorczości, przyznawane przez Komitet Regionów. Do tej pory dofinansowanie uzyskało ponad 520 firm —podkreśla Krzysztof Spyra, dyrektor Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości. — Teraz dołączą do nich kolejne 134. Konferencja będzie świetną okazją do podsumowania doświadczeń, poznamy również efekty projektów. Bardzo nas cieszy, że w regionie nie ustaje tendencja do prowadzenia badań naukowych i wprowadzania innowacji, co nadal miało, mimo tego kłopotliwego okresu, odzwierciedlenie w składanych do ŚCP projektach — dodaje Krzysztof Spyra.

Sieć Badawcza Łukasiewicz pomaga przedsiębiorcom rozwiązywać problemy badawczo-rozwojowe.

Ideą Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości jest przede wszystkim edukacja i dostęp do specjalistycznej wiedzy, dlatego w programie konferencji  nie zabraknie praktycznych warsztatów. Dla projektodawców, realizujących projekty z unijnym dofinansowaniem przygotowano szkolenie poświęcone problematyce przeprowadzania zamówień publicznych oraz rozliczania wniosków o płatność. Uczestnicy zainteresowani pracami badawczymi, poszukujący wsparcia ekspertów będą mieli możliwość spotkania z ekspertami Sieci Łukasiewicz, która oferuje bezpłatną pomoc w rozwiązywaniu problemów z zakresu B+R. 

W strefie rozmów spotkamy się m.in. z przedstawicielami Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach, Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich, Funduszu Górnośląskiego, Śląskiego Funduszu Rozwoju oraz Śląskiego Regionalnego Funduszu Poręczeniowego. 

Mając na uwadze bezpieczeństwo uczestników oraz przestrzeganie obowiązujących  przepisów dotyczących sytuacji epidemicznej, organizatorzy dostosowali konferencję i towarzyszące jej wydarzenia do zasad/obostrzeń sanitarnych. 

W konferencji w 2019 r. uczestniczyli Jakub Chełstowski — Marszałek Województwa Śląskiego, Wojciech Kałuża — Wicemarszałek Województwa Śląskiego oraz przedstawiciele Zarządu.

Przyszłość z funduszami. Dobre praktyki i nowe szanse dla rozwoju MŚP.

9 listopada, godz. 10-15
Stadion Śląski — Centrum Konferencyjne

Dla uczestników przewidziano bezpłatny parking.

Zapraszamy do rejestracji TUTAJ. Liczba miejsc ograniczona. 

Na Stadionie Śląskim spotkaliśmy się z przedsiębiorcami także w 2019 r.

Światowy Tydzień Przedsiębiorczości to międzynarodowy projekt promujący świadomy rozwój, aktywną postawę wobec życia i podejmowanie biznesowych inicjatyw. Organizowany jest od 2008 roku w 180 krajach świata. W bieżącym roku będzie miał miejsce w dniach 8-14 listopada. W jego ramach w naszym regionie odbędzie się szereg bezpłatnych spotkań, debat, kampanii promocyjnych. Wszyscy chętni mogą znaleźć interesujące ich wydarzenia w wyszukiwarce dostępnej na stronie https://tydzienprzedsiebiorczosci.pl/wydarzenia/

Światowy Tydzień Przedsiębiorczości

Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej — Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Podwyżki dla pracowników Kolei Śląskich już od 1 października 2021

1

Zarząd Kolei Śląskich w dniu 29 lipca 2021 roku podpisał porozumienie ze stroną społeczną, kończąc tym samym spór zbiorowy oraz zapewniając podwyżki dla pracowników samorządowego przewoźnika. O tym, co podpisane porozumienie oznacza dla kolejarzy rozmawiamy z Alicją Omięcką, Wiceprezesem Zarządu spółki Koleje Śląskie, która wskazuje, że dobry biznes to taki, w którym każda ze stron czuje się usatysfakcjonowana.

Porozumienie dotyczące podwyższenia wynagrodzeń dla pracowników Kolei Śląskich zostało podpisane w trakcie pandemii – okresie szczególnie trudnym dla każdej ze stron. Co było kluczem do rozwiązania sporu?

Trzeba pamiętać, że biznes to nie tylko firma i wizja jej rozwoju, ale przede wszystkim ludzie i ich umiejętności, które pozwolą na wdrożenie zmian. Nie ukrywam, że pandemia nie ułatwiała dialogu w zakresie zmian uposażeń dla naszych pracowników. Niełatwo jest negocjować, gdy przyszłe funkcjonowanie spółki jest zależne od trudnych do określenia czynników, takich jak długość lockdownu czy związane z nim natychmiastowe obniżenie zainteresowania usługami transportu publicznego. To czas szczególnie trudny również dla naszych pracowników oraz ich rodzin. Rzeczywistość biznesowa jest coraz bardziej zmienna, złożona i nieprzewidywalna. Trzeba jednak nauczyć się reagować na to, co się dzieje wokół i być uważnym zarówno na potrzeby rynku, jak i pracowników. Styl działania, szukanie najlepszych możliwości i skuteczność wprowadzanych rozwiązań są kluczem do sukcesu. Priorytetem jest dewiza, że dobry biznes to taki, w którym każda ze stron czuje się usatysfakcjonowana. Dzięki przeanalizowaniu możliwych wariantów rozwiązań oraz wzajemnej woli współpracy, porozumienie zostało osiągnięte. Pierwsze podwyżki dla pracowników Kolei Śląskich zaczną obowiązywać od 1 października 2021 roku.

Co udało się zatem osiągnąć dzięki dialogowi społecznemu z przedstawicielami pracowników? O czym stanowi wspomniane porozumienie i w jaki sposób zmienią się uposażenia poszczególnych grup zawodowych?

Dzięki podpisanemu porozumieniu podwyżki otrzymają m.in. kierownicy pociągów, konduktorzy, a także rewidenci taboru, maszyniści czy sprzątacze taboru kolejowego. Wzrosną również wynagrodzenia instruktorów w postaci dodatkowej comiesięcznej premii. Wprowadziliśmy jednak nową zasadę jej przyznawania. Dodatek zostanie wliczony do wynagrodzenia w danym miesiącu tylko wtedy, gdy nie dojdzie do żadnego negatywnego zdarzenia w ruchu kolejowym, które mogłoby być spowodowane przez pracowników szkolonych przez danego instruktora. Rozwiązanie to z jednej strony zapewnia formę wynagrodzenia motywacyjnego, a z drugiej pozwala wprowadzić dodatkowy mechanizm podnoszący skuteczność szkoleń. Nowym systemem nagród objęci zostaną również pracownicy administracyjni. To nowość w naszym regulaminie wynagrodzeń, która zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2022 roku. Zarządem Kolei Śląskich kierowała zarówno wola współpracy z przedstawicielami strony społecznej, jak i chęć wprowadzenia nowoczesnych standardów biznesowych w zakresie motywowania pracowników. 

Czy wprowadzone zmiany będą miały wpływ na pasażerów? 

Konsekwentnie podejmujemy kroki, które oczywiście prowadzą do zmian, ale takich, które mają na celu stałe podnoszenie komfortu pasażerów i dostępności regionalnego transportu kolejowego tak, aby stawał się on zawsze pierwszym wyborem w momencie planowania podróży. Obecnie priorytetem jest wypracowanie jak największego zainteresowania naszymi usługami. Pomimo epidemii i wprowadzenia ograniczeń w funkcjonowaniu komunikacji publicznej w Polsce, miniony rok nie zmienił na pewno jednej rzeczy, faktu, że to pasażer oraz jego satysfakcja z podróży są dla nas najważniejsze. W celu zapewniania najwyższych standardów usług i bezpieczeństwa wprowadziliśmy najnowocześniejsze metody czyszczenia pojazdów. Tylko w pierwszej połowie 2021 roku jako pierwszy podmiot w Polsce uzyskaliśmy jednolity certyfikat bezpieczeństwa wydany przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, podpisaliśmy Europejską Deklarację Kultury Bezpieczeństwa, uzyskaliśmy tytuł Wielkiego Modernizatora 2020 nadany przez Instytut Europejskiego Biznesu, a także wprowadziliśmy pierwszy przystanek na żądanie. W maju bieżącego roku rozpoczęliśmy wdrażanie rozwiązań mających na celu uproszczenie taryfy przewozowej Kolei Śląskich. Już we wrześniu wprowadzimy również nowe atrakcyjne oferty. Podążając za trendami europejskich kolei regionalnych damy naszym pasażerom możliwość korzystania z innowacyjnej taryfy pozaszczytowej ze zniżką do 20%. 

 Zatem quo vadis, spółko Koleje Śląskie?

Podejmowane przez nas działania mają na celu ugruntowanie pozycji nowoczesnego, ekologicznego,  szybkiego i przystępnego cenowo przewoźnika kolejowego. Chcemy być synonimem bezpiecznego i komfortowego środka transportu publicznego. Mamy jednak świadomość, że nie jesteśmy w stanie zrealizować tych zadań bez fachowców. Zatrudnienie w Kolejach Śląskich powinno być postrzegane jako prestiżowa praca w regionie z godną płacą. Załoga, od której zależy bezpieczeństwo pasażerów, czyli nas wszystkich to sztab profesjonalistów. Musimy pamiętać, że kolej to nie tylko pojazdy, budynki czy infrastruktura kolejowa.  Kolej to złożony tętniący życiem organizm. Kolej to przede wszystkim ludzie.

Zmień EGO na EKO. Kampania w ramach Europejskiego Tygodnia Mobilności

0

„Zmień EGO na EKO“ – pod takim hasłem ZTM rozpoczyna kampanię i cykl inicjatyw w ramach Europejskiego Tygodnia Mobilności. ETM zaczyna się już w najbliższy czwartek (16 września) i potrwa do 22 września, czyli „Dnia bez Samochodu”.

Zarząd Transportu Metropolitalnego – największy organizator komunikacji miejskiej w Polsce – przygotował szereg inicjatyw na najbliższe dni i szczególnie w tym okresie promuje rolę transportu publicznego w budowaniu ekologicznego, przyjaznego i nowoczesnego miasta.

„Pokaż się z ekologicznej strony” – w ten sposób ZTM angażuje pracodawców w popularyzację ekologicznego transportu

– Widzimy swoją szczególną rolę w rozwoju gospodarczym regionu, a także dbałości o jego perspektywę środowiskową. Inicjujemy systemowe projekty B2B – bardzo zależy nam na nawiązaniu współpracy z regionalnymi pracodawcami tak, aby zostali naszymi partnerami w popularyzacji ekologicznej komunikacji miejskiej wśród pracowników. Szczególnie teraz, w trakcie ETM, zapraszamy do rozmowy duże zakłady z naszego regionu, którym możemy zaproponować indywidualne warunki komercyjne takiej współpracy – mówi Andrzej Stangret, zastępca dyrektora ZTM ds. handlowych.

Firmy, które zostaną partnerem ZTM w budowaniu ekologicznego regionu, mają zagwarantowane do 10 proc. zniżki na zakup biletów dla swoich pracowników. Mogą wykorzystać bilety jako benefity dla pracowników – sami decydują, czy chcą (oraz w jakim zakresie) partycypować w koszcie biletów dla swoich pracowników. 

– Oprócz nadrzędnego celu naszego programu, firmy – partnerzy – mogą odnieść dodatkowe korzyści, na które zwracamy uwagę. Myślę o oszczędności na opłatach za miejsca parkingowe, możliwość redukcji kosztów związanych z samochodami służbowymi. W ramach naszej współpracy, mogą także szeroko promować swoją firmę i markę w regionie – w zależności od zakresu współpracy proponujemy nawet bezpłatną możliwość skorzystania z nośników reklamowych ZTM – podkreśla Andrzej Stangret. 

Zapraszamy na dobrą kawę i spotkanie ze znanym… kontrolerem

Ostatni dzień „Europejskiego Tygodnia Mobilności” to obchodzony corocznie 22 września „Dzień bez Samochodu”. Wszyscy kierowcy w tym dniu mogą podróżować komunikacją ZTM za darmo, jeśli tylko będą mieć przy sobie dowód rejestracyjny samochodu. 

Tego dnia pasażerów czekają także pewne niespodzianki. W kilku miastach Metropolii na wybranych przystankach będzie czekała na nich m.in. gorąca kawa, którą będą mogli wypić m.in. z dyrektor ZTM Małgorzatą Gutowską oraz prezydentami miast. – Dla mnie to jest świetna okazja, aby porozmawiać z pasażerami oraz podziękować im – w symboliczny, sympatyczny sposób – za ich zaufanie, za to, że jeżdżą razem z nami. Zapraszam ich w tym dniu na kawę. Będzie mi szalenie miło – wraz z włodarzami miast – spotkać, porozmawiać z naszymi mieszkańcami i napić się wspólnie kawy – mówi Małgorzata Gutowska.

Dokładna lista lokalizacji opublikowana zostanie na profilu na Facebooku oraz na stronie internetowej ZTM. Dodatkowo, 22 września mieszkańcy Metropolii będą mogli spotkać niecodziennego, ale dobrze znaną im osobę. W rolę kontrolera biletów wcieli się Krzysztof Hanke, polski aktor, satyryk, lider znanego, śląskiego „Kabaretu Rak”.

– Wykorzystujemy humorystyczną konwencję, aby zaskoczyć i rozbawić podróżujących, którzy zdecydowali się spędzić „Dzień Bez Samochodu” z nami. Dlatego wierzę, że uda nam się wywołać wiele spontanicznych uśmiechów. Ten sympatyczny pomysł to również forma podziękowania dla tych, którzy są z nami – mówi Małgorzata Gutowska.

ZTM rozpoczyna szeroką kampanię „Zmień EGO na EKO” i zaprasza do siebie wszystkich podróżujących po Metropolii

– „Zmień EGO na EKO! Masz teraz 1000 powodów, by korzystać z transportu publicznego i być bardziej EKO, a mniej… EGO“ – w ten sposób zwracamy się w naszej kampanii do wszystkich mieszkańców – podkreśla Andrzej Stangret. – Od 1000 dni Zarząd Transportu Metropolitalnego tworzy system ŁatwEKO podróżowania po metropolii. W naszej najnowszej kampanii postawiliśmy więc na ekologię – dodaje. 

Nowa kampania realizowana będzie w mediach tradycyjnych, radio, citylightach oraz w kanałach digitalowych. Jej elementem będzie także nowy film wideo podsumowujący „1000 dni ZTM“ i kluczowe rozwiązania wdrożone w tym czasie. Materiał będzie promowany w social mediach.

– Na początku 2019 r. przejęliśmy organizację komunikacji miejskiej na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Mija właśnie 1000 dni naszej aktywności, w trakcie których udało nam się zrealizować wiele ciekawych projektów, których brakowało dotąd w regionie. Obsługa klientów on-line, Metrobilet, czyli wspólna oferta ZTM i Kolei Śląskich, czy też linie metropolitalne to projekty, które wnoszą nową jakość i zmieniają koncepcję transportu publicznego. I właśnie o tych najważniejszych inicjatywach opowiadamy w naszym filmie – zapowiada Andrzej Stangret

W ciągu całego „Europejskiego Tygodnia Mobilności”, facebookowy fanpage ZTM stanie się socialową przestrzenią działań kampanijnych oraz bieżącej komunikacji. Na Facebooku ZTM będzie informował o wszystkim, co będzie się działo w kolejnych dniach „Europejskiego Tygodnia Mobilności”, jak również – szczególnie w tym okresie – promował swoją ofertę dla pracodawców. 

Z kolei mieszkańcy Metropolii, którzy w najbliższych dniach odwiedzą centrum handlowe w Katowicach (Galeria Katowicka) oraz Sosnowcu (Plaza) będę mogli poznać więcej szczegółów dotyczących oferty organizatora transportu na specjalnych stoiskach ZTM.

Nowe, atrakcyjne oferty w Kolejach Śląskich! Sprawdź i jedź

1

Innowacyjna taryfa pozaszczytowa ze zniżką do 20%,  możliwość zabrania w weekendy oraz święta drugiej osoby za dopłatą złotówki, rozszerzone bilety rodzinne, nawet 25% ulgi dla grup czy dobowe  i miesięczne bilety, uprawniające do korzystania z pociągów Kolei Śląskich oraz komunikacji ZTM  to tylko niektóre z nowych, atrakcyjnych ofert proponowanych przez kolejową spółkę. 

Jak wskazuje Patryk Świrski, prezes Kolei Śląskich – przewoźnik jest kręgosłupem komunikacyjnym regionu, który każdego dnia daje pasażerom możliwość dotarcia w szybki, bezpieczny, komfortowy i przystępny cenowo sposób do najbardziej odległych zakątków województwa śląskiego.

Koleje Śląskie konsekwentnie podejmują działania, które mają na celu stałe podnoszenie komfortu pasażerów i dostępności regionalnego transportu kolejowego tak, aby stawał się on zawsze pierwszym wyborem w momencie planowania podróży. 

Nowe taryfy i bilety miesięczne już od 1 września

Wprowadzanie rozwiązań mających na celu uproszczenie taryfy przewozowej rozpoczęło się już w maju 2021 roku. Pierwsza faza zmian weszła w życie 10 maja 2021 roku, druga wchodzi już 1 września 2021 roku, zaś cały proces powinien zakończyć się w 2022 roku.

– Jesteśmy kręgosłupem komunikacyjnym regionu. Obsługując 16 linii oraz uruchomiając blisko 400 pociągów każdego dnia dajemy pasażerom możliwość dotarcia w szybki, bezpieczny, komfortowy i przystępny cenowo sposób do najbardziej odległych zakątków województwa śląskiego. Doskonale rozwinięta siatka połączeń z jednej strony stanowi ogromny potencjał, z którego na co dzień mogą korzystać wszyscy mieszkańcy Śląska, a z drugiej jest również wielowymiarowym wyzwaniem dla ekspertów spółki, którzy stale monitorują liczbę pasażerów i zainteresowanie poszczególnymi trasami oraz tworzą analizy, w oparciu o które wprowadzamy nowe oferty i aktywności promocyjne – mówi Patryk Świrski, prezes Kolei Śląskich

Oferty dla rodzin, par, i dla wszystkich pasażerów

Podążając za trendami europejskimi, Koleje Śląskie jako pierwszy polski przewoźnik regionalny od 1 września 2021 roku wprowadzają możliwość korzystania z innowacyjnej taryfy pozaszczytowej ze zniżką do 20%. 

Na pasażerów czekać będzie również szereg najbardziej atrakcyjnych ofert. 

Silesia 24 pozwoli na podróżowanie po całym województwie śląskim zarówno pociągami Kolei Śląskich, jak i komunikacją ZTM bez ograniczeń przez 24 godziny za jedyne 38 złotych. 

Silesia Duo umożliwi zabranie w weekendy oraz święta drugiej osoby za dopłatą złotówki. Strefowy Superbilet 24 będzie uprawniał do korzystania z pociągów Kolei Śląskich oraz komunikacji ZTM na terenie Metropolii przez 24 godziny w cenie 15 złotych. 

Superbilety miesięczne na Koleje Śląskie i komunikację ZTM

Zupełną nowość stanowią Superbilety miesięczne, będące odpowiednikami dotychczasowych Metrobiletów, które umożliwią podróż pociągami Kolei Śląskich w wybranych strefach Metropolii. Bilety te po raz pierwszy pojawią się w sieci sprzedaży śląskiego przewoźnika i będą honorowane w wyznaczonych obszarach komunikacji ZTM. 

Wprowadzone zostaną również atrakcyjne oferty dla osób podróżujących wspólnie. Mała Grupa Poza Szczytem otrzyma zniżkę 25%, a oferta Rodzina w nowej odsłonie umożliwi podróż aż 9 osobom ze zniżką 30%. 

– Na co dzień podejmujemy działania, które mają zachęcać do bezpiecznego podróżowania z nami. Stale wskazujemy również na wszystkie zalety wyboru kolei, jako doskonałego środka transportu podkreślając jego wygodę, krótki czas podróży, ekologię i bezpieczeństwo. Nowe atrakcyjne oferty to kolejny krok w stronę pasażerów, których komfort i satysfakcja z podróży są dla nas najważniejsze – podkreśla Alicja Omięcka, wiceprezes Kolei Śląskich.

Nowe oferty Kolei Śląskich zaczną obowiązywać 1 września 2021 roku. Śląski przewoźnik zachęca do zapoznania się ze szczegółami na stronie www.kolejeslaskie.pl

Europejskie Forum Przyszłości łączy siły z „polskim Davos”

0

Europejskie Forum Przyszłości (EFP) to nowa impreza na mapie wydarzeń gospodarczych w Polsce. Organizuje ją Śląski Fundusz Rozwoju. Odbędzie się w dniach 6-8 października na Stadionie Śląskim w Chorzowie. 20 sierpnia 2021 podpisano list intencyjny w sprawie współpracy EFP z Forum Ekonomicznym, najstarszą i najbardziej prestiżową debatą w kraju.

Europejskie Forum Przyszłości (EFP) – nowa impreza na mapie wydarzeń gospodarczych w Polsce łączy siły z Forum Ekonomicznym, najstarszą i najbardziej prestiżową debatą w kraju, nazywaną „polskim Davos”. List intencyjny w tej sprawie podpisali w piątek 20 sierpnia 2021 r. na Stadionie Śląskim Łukasz Oprawski, prezes Śląskiego Funduszu Rozwoju (ŚFR), organizator EFP i Zygmunt Berdychowski, przewodniczący Rady Programowej Forum Ekonomicznego.

– Forum Ekonomiczne otworzy, a Europejskie Forum Przyszłości zamknie sezon jesiennych wydarzeń gospodarczych w Polsce południowej – zauważa Łukasz Oprawski, prezes Śląskiego Funduszu Rozwoju, organizator Europejskiego Forum Przyszłości.

Prezes ŚFR podpisał list intencyjny, którego mocą Europejskie Forum Przyszłości zaplanowane w dniach 6-8 października na Stadionie Śląskim łączy siły z Forum Ekonomicznym, które z kolei odbędzie się w Karpaczu już za niespełna trzy tygodnie – w dniach 7-9 września. W ramach współpracy wydarzenia, które odbędą się na Górnym i Dolnym Śląsku będą się wzajemnie promować i wspierać merytorycznie.

Potencjał EFP w dobie transformacji Śląska

W imieniu Forum Ekonomicznego umowę podpisał Zygmunt Berdychowski, przewodniczący Rady Programowej „polskiego Davos”, który zwraca uwagę na potencjał EFP:

– Inicjatywy o charakterze ponadregionalnym, właśnie takie jak Europejskie Forum Przyszłości, mogą stać się narzędziem nie tylko jak dotychczas skutecznej promocji regionu, ale również dzięki współpracy z uznanymi akceleratorami startupów jak Plug and Play hubem innowacji. Dlatego też Forum Ekonomiczne, które jest platformą do dyskusji i wymiany poglądów chętnie angażuje się w tego typu inicjatywy. Przyszłość naszej gospodarki jest coraz mocniej powiązana z sektorem kreatywnym. Szczególnie w kontekście rozpoczynającej się transformacji Śląska takie inicjatywy jak EFP mają zwiększoną szansę powodzenia – podkreśla Zygmunt Berdychowski.

Kolejny krok w umacnianiu marki regionu

W marcu 2021 roku województwo śląskie otrzymało prestiżową nagrodę Europejski Region Przedsiębiorczości za najlepszą strategię w zakresie wsparcia gospodarki i przedsiębiorstw w trudnym okresie walki z pandemią.

– Śląskie znalazło się w elitarnym europejskim gronie. W trudnym czasie walki z pandemią potrafiliśmy, we współpracy z Komisją Europejską i administracją rządową, przygotować największy w Polsce regionalny program pomocy gospodarce o wartości 1,4 miliarda złotych. To pozwoliło przetrwać wielu firmom trudny czas i zachować miejsca pracy. Ale to już jest za nami. Dziś musimy myśleć o rozwoju i przyszłości, zrobić kolejny krok w umacnianiu marki i znaczenia naszego regionu. Europejskie Forum Przyszłości to wydarzenie nowe, ale na starcie staje się znaczące, zaś podpisanie listu intencyjnego z Forum Ekonomicznym, które jest corocznym międzynarodowym spotkaniem przedstawicieli kręgów gospodarczych i politycznych regionu Europy Środkowo-Wschodniej, nadaje mu prestiżu. Forum, które odbędzie się na Stadionie Śląskim jest tym samym wpisane w kalendarz kluczowych dla regionu wydarzeń gospodarczych. Dzieje się to w ważnym momencie, gdy zrywamy ze stereotypem Województwa Śląskiego utożsamianego wyłącznie z przemysłem ciężkim. Program „Zielone Śląskie 2030” – dla przypomnienia – jednogłośnie przyjęty przez Sejmik województwa w październiku ubiegłego roku – jest wachlarzem zupełnie nowych wyzwań. Podczas Europejskiego Forum Przyszłości będzie toczyć się wokół tych zagadnień zapewne niejedna dyskusja. Śląsk stanie się także miejscem rozmów o przyszłości Europy – mówi Jakub Chełstowski, marszałek województwa śląskiego.

Europejskie Forum Przyszłości to przestrzeń do merytorycznej dyskusji z udziałem ekspertów reprezentujących świat gospodarki, biznesu i nauki.

– To zupełnie nowa formuła, stanowiąca platformę do wymiany doświadczeń. Czas nie jest przypadkowy. Województwo Śląskie rozpoczyna bowiem proces transformacji. W ciągu niespełna już dekady mamy stać się regionem przyjaznym środowisku, stawiającym na nowoczesne technologie. Decyzje dotyczące stopniowego odchodzenia przemysłu wydobywczego powodują, że stoimy przed koniecznością redefinicji gospodarki regionu. Chcemy wsłuchać się szczególnie w głos młodych, bo w dużej mierze to właśnie od nich zależy, jak w niedalekiej przyszłości będzie wyglądało nasze województwo. Kluczem będzie edukacja wytyczająca nowe kierunki rozwoju – komentuje Wojciech Kałuża, wicemarszałek województwa śląskiego.

Już we wrześniu rejestracja na EFP

Goście mogą się już rejestrować do udziału w Forum Ekonomicznym w Karpaczu. Natomiast rejestracja na Europejskie Forum Przyszłości ruszy już na początku września na stronie efp-silesia.pl. Tymczasem, organizatorzy wydarzenia do 10 września zbierają zgłoszenia do konkursu dla startupów, który organizują razem z akceleratorem Plug and Play. Łączna pula nagród to 150 tys. zł.

Rozbudowany terminal w Pyrzowicach robi ogromne wrażenie!

0

Dzisiaj, 5 sierpnia oddano do użytku przebudowany i rozbudowany terminal pasażerski B KTW lotniska w Pyrzowicach.

Najważniejsze zmiany związane z prowadzoną od września 2019 roku inwestycją to zwiększenie powierzchni terminalu o 40% z 12,2 tys. m kw. do 17,2 tys. m kw. oraz rozdzielenie poziomami strefy odprawy biletowo-bagażowej i strefy kontroli bezpieczeństwa. Dzięki temu zwiększono liczbę stanowisk odprawy biletowo-bagażowej z 18 do 28.

Powiększono też halę odlotów, teraz znajduje się na trzech poziomach. Z 10 do 16 wzrosła liczba bramek do zapokładowania pasażerów. Nowe „serce” terminalu B, czyli system transportu, kontroli bezpieczeństwa i sortowania bagaży rejestrowanych wyposażono w dwa najnowsze urządzenia kontroli bezpieczeństwa (tomografy), za sprawą których uzyskiwany jest szczegółowy, trójwymiarowy obraz zawartości prześwietlanego bagażu.

Nowa bagażownia to również sorter tackowy (76 tacek) z systemem przechyłu oraz 12 zrzutni bagażowych. Przepustowość systemu to 1 885 sztuk bagaży na godzinę. Wzrost przepustowości terminalu pasażerskiego B z 2 do 4 milionów pasażerów rocznie. Realizacja przedsięwzięcia przyczyniła się również do znacznej poprawy przepustowości całej infrastruktury terminalowej lotniska, na którą składają się terminal pasażerski A (odloty Non-Schengen), B (odloty Schengen) i C (przyloty Schengen i Non-Schengen).

Wraz z końcem inwestycji wzrosła ona z 6 milionów do 8 milionów pasażerów rocznie. Zwiększyła się także powierzchnia wszystkich terminali pasażerskich z 29 tys. m kw. do 34 tys. m kw.

Jeden z największych przetargów w kraju w branży transportowej

0

Zarząd Transportu Metropolitalnego – największy organizator transportu publicznego w Polsce – ogłasza przetarg na obsługę sieci komunikacyjnej na 8 lat i poszukuje partnerów do budowania zrównoważonego transportu zbiorowego w regionie. W przetargu mogą startować podmioty działające na terenie całej UE.

Oprócz znaczącego wpływu na kształt miast, przetarg bezpośrednio przyczyni się do zwiększenia komfortu podróżowania komunikacją miejską. Postępowanie ustandaryzuje wiele kwestii istotnych dla pasażerów. Wśród tych są m.in. wymagania względem pojazdów. Uwzględniono zapisy dotyczące m.in. roku produkcji, normy spalin, a także wyposażenia – chodzi m.in. o klimatyzację, ogrzewanie, ładowarki USB i dostęp do WiFi. Uwagę zwraca zaplanowane ewolucyjne wdrażanie tych zmian.

Treść przetargu na obsługę sieci komunikacyjnej przez 8 lat właśnie została opublikowana na stronie organizatora transportu: https://bip.metropoliaztm.pl, a także w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Zarząd Transportu Metropolitalnego zachęca do składania ofert, aby przyciągnąć jak największą liczbę oferentów.

Małgorzata Gutowska, dyrektor Zarządu Transportu Metropolitalnego

– Będzie to duży skok jakościowy. Zależy nam na tym, aby zbliżyć się do najlepszych standardów europejskich. Zwracamy szczególną uwagę na bezpieczeństwo podróży, pojazdy będą wyposażone m.in. w monitoring i blokadę alkoholową kierującego – mówi Małgorzata Gutowska, dyrektor ZTM. 

Standaryzacja obejmie także wygląd zewnętrzny i wewnętrzny pojazdów, w tym kolory i tzw. System Informacji Pasażerskiej. Dzięki temu pasażerowie korzystający z różnych linii autobusowych będą mogli cieszyć się takim samym bezpieczeństwem i komfortem podróży w autobusach kursujących pod szyldem ZTM. Usługi przewozowe będą świadczone na podstawie ogłoszonego postępowania od 2022 r. 

Szczegółowo wypracowana dokumentacja zawiera wiele stron i poprzedzona była czasochłonnymi pracami oraz konsultacjami z ekspertami oraz Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolią, przedstawicielami miast i gmin. Kierując się zasadą transparentności i w trosce o przebieg postępowania ZTM poinformował Centralne Biuro Antykorupcyjne o przetargu, by monitorowało jego przebieg. 

– To największy przetarg w historii Zarządu Transportu Metropolitalnego i jeden z największych w kraju, jeśli chodzi o branżę transportową. Projekt obejmuje 166 milionów wozokilometrów i ponad 300 autobusów. Jako jednostka budżetowa zachowujemy wysoki standard całego procesu. Zapraszamy do składania ofert – mówi Małgorzata Gutowska. 

Branża czasu wolnego. Efekty wsparcia w czasie pandemii

Skutki ograniczeń, jakie wymogła pandemia, dotknęły przede wszystkim firmy usługowe z branży czasu wolnego, które przez długi czas pozostały bez możliwości zarabiania. O ile w przypadku gastronomii dopuszczalne było sprzedawanie posiłków na wynos, tak w przypadku siłowni, parków rozrywki, przychody spadały do zera. 

W 2020 roku dotknął nas całkowity lockdown. Przez 3 miesiące praktycznie nie mogliśmy świadczyć żadnych usług, przedsiębiorstwo było zamknięte —wspomina Piotr Banasik, właściciel Poziomu 450, centrum wspinaczkowego mieszczącego się na terenie byłej Kopalni Sosnowiec.

W tym samy czasie został ogłoszony, skierowany do sektora MŚP,  Śląski Pakiet dla Gospodarki, którego celem było wsparcie inwestycji, pomagających przetrwać kryzys zdrowia publicznego oraz pomoc w bieżącym funkcjonowaniu. To był impuls dla wielu przedsiębiorstw, także dla Poziomu 450, który wystartował w konkursie „Inwestycje w MŚP”, składając wniosek w drugiej rundzie naboru, czyli 3 tygodnie po jego uruchomieniu. 

Nasza firma już w 2011 roku skorzystała z dotacji unijnych. Znaleźliśmy się w takim miejscu, że decyzja o podpisaniu umowy spowodowała powstanie Poziomu 450. Do marca ubiegłego roku rozwijaliśmy działalność, prowadząc sekcje wspinaczkowe, półkolonie, organizując zawody sportowe, które zyskiwały coraz większą popularność, oferowaliśmy także przyjęcia urodzinowe. Planowaliśmy kolejne ruchy, które mogłyby zwiększyć naszą konkurencyjność — relacjonuje.  Kiedy dotknęła nas pandemia i siedzieliśmy w lockdownie, przeglądaliśmy strony internetowe w poszukiwaniu jakiegoś wsparcia. Udało nam się znaleźć ogłoszenie Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości i postanowiliśmy złożyć wniosek. 

Warto zaznaczyć, że zmienione zasady naboru umożliwiły zakup nowych lub używanych środków trwałych, pokrycie kosztów bieżących prowadzenia działalności oraz dofinansowanie wydatków poniesionych przed ogłoszeniem naboru — od lutego 2020 roku, co pozwalało wielu firmom sfinalizować zaplanowane przed wybuchem pandemii inwestycje. 

Celem projektu z kwotą wsparcia przekraczającą 600 tys. złotych  jest poprawa konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez ulepszenie dotychczasowych usług, którymi będą m.in. nowe trasy wspinaczkowe, możliwość samodzielnej wspinaczki bez partnera oraz rozbudowana boulderowni. Do dyspozycji klientów będą oddane urządzenia umożliwiające trening street workout, w ofercie pojawi się także możliwość organizacji aktywnych outdoorowych urodzin.

Przede wszystkim rozbudowujemy powierzchnię wspinaczkową poprzez powiększenie bulderowni do 600 m2. W naszym projekcie zaplanowaliśmy również zakup nowych struktur wspinaczkowych, inwestycje w sprzęt. Ta część zadań została już zrealizowana, włącznie z powstaniem toru przeszkód dla dzieci i młodzieży oraz strefą street workout, zlokalizowaną w naszym ogrodzie — wymienia Piotr Banasik.

Mimo iż w konkursie zostało zniesione dotychczas wymagane kryterium innowacyjności, co umożliwiło sięgnięcie po dotację każdemu przedsiębiorcy bez względu na profil prowadzonego biznesu, wiele podmiotów wdrażało w ramach tego naboru nowości technologiczne. 

Innowacyjnym rozwiązaniem jest zakupienie zmywarki do chwytów. Ponadto, dzięki zakupowi automatu dajemy nie tylko możliwość samodzielnego wspinania naszym klientom, ale zwiększamy także przepustowość ściany oraz bezpieczeństwo samego wspinania. Zwyżka dofinansowana z projektu to z kolei polepszenie komfortu i bezpieczeństwa naszej pracy podczas przygotowania tras, montowania chwytów i różnego rodzaju prac związanych z utrzymaniem obiektu — podsumowuje właściciel Poziomu 450. 

Powstały ze środków unijnych zewnętrzny tor przeszkód, rozbudowa terenu wokół obiektu dają możliwość poszerzenia usług i zapewnienia ciągłości funkcjonowania obiektu na wypadek kolejnych obostrzeń. Właściciele podkreślają również, że większość zadań zaplanowanych we wniosku o dofinansowanie ma na celu wprowadzenie rozwiązań ograniczających ryzyko zarażenia koronawirusem. 

Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej — Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Bezpieczna przyszłość z dotacją. Wsparcie dla przedsiębiorców

Wstrzymane inwestycje, niepewność, trudności z utrzymaniem miejsc pracy oraz bieżącą działalnością, a przede wszystkim obawa o dalsze powodzenie biznesu – z takimi problemami zetknęli się przedsiębiorcy w ubiegłym roku, w momencie wybuchu pandemii COVID-19. 

— Konieczność uruchomienia wsparcia w tym trudnym okresie była dla nas oczywista –  z perspektywy ponad roku –  efekty w postaci realizowanych projektów w ramach Śląskiego Pakietu dla Gospodarki potwierdzają słuszność tej decyzji —  wyjaśnia Krzysztof Spyra, Dyrektor Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości. 

Zainicjowany przez Marszałka Województwa Śląskiego Jakuba Chełstowskiego program pomocy w czasie pandemii obejmował dotacje na inwestycje, podnoszące konkurencyjność oraz dofinansowanie kosztów bieżących prowadzonej działalności, w tym wynagrodzeń pracowników. Najważniejszym wyróżnikiem było przede wszystkim zniesienie kryterium innowacyjności i dopuszczenie do konkursu wszystkich przedsiębiorców bez względu na charakter prowadzonej działalności. Rekordowa ilość wniosków, przekraczająca 2,2 tys., pokazuje, że działania wspierające sektor MŚP trafiły w jego potrzeby. 

Promesy umów zostały wręczone w Sali błękitnej Urzędu Marszałkowskiego.

Tu liczy się każdy projekt

Warto zaznaczyć, że Zarząd Województwa Śląskiego sukcesywnie podnosi kwotę alokacji. 

— Cieszymy się, że stale możemy zwiększać środki, które w praktyce bardzo pomogą firmom borykającym się w czasie pandemii z wieloma problemami. Często ich dalsza działalność stała pod znakiem zapytania. Jednocześnie konkursy organizowane w ramach Pakietu cieszyły się ogromną popularnością, co świadczy także o dużej aktywności naszych rodzimych przedsiębiorców —  podkreślał podczas wręczenia promes na dofinansowanie wicemarszałek województwa śląskiego, Wojciech Kałuża

Liczba dofinansowanych przedsięwzięć wciąż rośnie. W ostatnim czasie do grona beneficjentów, które otrzymały dotację, dołączyło 37 projektodawców będących do niedawna na liście rezerwowej. 

—  Jesteśmy w tej chwili na finiszu perspektywy 2014-2020, dlatego też oszczędności powstałe na innych działaniach mogą być przeznaczone na zwiększenie puli w ramach naboru „Inwestycje w MŚP”. To pozwala przekazać pieniądze firmom z wysoką punktacją, które nie załapały się na dotację w zeszłym roku. Tak też się stało w przypadku III rundy, która decyzją Zarządu Województwa została podwyższona o 14 milionów złotych —  precyzuje dyrektor ŚCP. 

Wsparcie dla najbardziej poszkodowanych

Regulamin przewidywał dodatkowe punkty dla firm związanych z gastronomią i turystyką w przypadku wykazania znacznego obniżenia obrotów, z czego skorzystało wielu przedsiębiorców. 

O trudnościach, z jakimi borykała się branża hotelarska, wie doskonale, Andrzej Szczerek prowadzący Centrum Szkoleniowo-Wypoczynkowe Halniak. 

— Prawie 1,5 roku z małymi przerwami nie pracujemy. Trzeba utrzymać ośrodek w gotowości, personel, który jest najwyższą wartością. Okresy tych przestojów były długie i powodowały, że stopniowo traciliśmy nadzieję. Cieszymy się, że wracamy, przyjeżdżają do nas wczasowicze, a projekty pozwalają ich jeszcze bardziej zachęcić, ponieważ powstają inwestycje, które klient widzi, docenia i to jest takie obopólne zadowolenie — relacjonuje. 

Z dotacji sięgającej ponad 500 tys. złotych firma rozbuduje swoje zaplecze, dostosowując je do potrzeb gości. Nowe obiekty nie tylko wzbogacą ofertę, ale również pozwolą na zapewnienie bezpieczeństwa oraz wymogów sanitarnych wprowadzonych w związku z pandemią. 

—  Specjalizujemy się w wypoczynku dzieci i młodzieży. Dzięki temu projektowi możemy zbudować boisko typu Orlik przy ośrodku oraz poszerzyć bazę gastronomiczną o kolejną salę, co w obecnych czasach poprawi standard obsługi klienta. Oczywiście inwestycje mieliśmy w planie, ale bez tych środków nie przeprowadzilibyśmy ich na taką skalę w krótkim okresie czasu.  Nie jest to pierwszy nasz projekt, dzięki funduszom jesteśmy w stanie szybciej rozwijać nasz ośrodek — podkreślał Andrzej Szczerek podczas odbierania promesy umowy o dofinansowanie.  

Przyznanie dotacji przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości.

Nie rezygnują z innowacji

Warto zaznaczyć, że wśród projektodawców konkursu „Inwestycje w MŚP” znajdziemy także firmy stawiające na nowe technologie, spoza tradycyjnych branż, wykazujące we wnioskach innowacyjne pomysły. Wśród podmiotów, którym przyznano dofinansowanie z dodatkowej puli środków podnoszących alokację III rundy, jest Flukar sp. z o.o 

— Bez wsparcia ze strony województwa trudno byłoby nie tylko rozwijać nadal działalność, ale samo utrzymanie na rynku byłoby trudniejsze — podkreśla Rafał Suchan, dyrektor finansowy firmy. 

Dzięki dotacji w wysokości ponad 640 tys. zł. zostanie uruchomiona sprzedaż oleju uzyskanego z recyklingu, który będzie rozlewany do nowoczesnych i ekologicznych opakowań. 

—  Jeśli pojawia się jakaś opcja rozwoju, to staramy się ją wykorzystać, poszukiwaliśmy właśnie takiego wsparcia. Projekt jest innowacyjny i ekologiczny, będzie promował nie tylko naszą działalność, ale całą branżę, która — mamy nadzieję — za naszym przykładem również zacznie stosować ekologiczne opakowania – dodaje Marek Fajferek, przedstawiciel Flukar sp. z .o.o. 

Adaptacja do zmian

Kryzys zdrowia publicznego i jego gospodarcze skutki wymogły na wielu przedsiębiorcach weryfikację modelu biznesowego, często stawiając ich przed koniecznością szukania usług, które pozwolą zapewnić funkcjonowanie firmy w nowych warunkach. Śląski Pakiet dla Gospodarki był dla nich szansą na zdobycie środków i przeprowadzenie tych zmian. 

—  Sytuacja pandemiczna oraz chęć zdobycia nowej branży, wzrost konkurencyjności naszej firmy skłoniły nas do zainteresowania się w ubiegłym roku funduszami unijnymi. Projekt polega na wdrożeniu innowacyjnych konstrukcji izolacyjnych. To jest patent, który wiąże się ze zmodernizowaniem technologii dostępnej obecnie na rynku — wyjaśnia Tomasz Suchanek z firmy W&T sp. z o.o Spółka Komandytowa. 

Projekt z dofinansowaniem ponad 775 tys. złotych zakłada wdrożenie do praktyki budowlanej innowacyjnej kompleksowej usługi opartej o opatentowaną technologię izolacji termicznych. Rozwiązanie to zabezpiecza przed rozszczelnieniem, likwidując w ten sposób niekontrolowaną utratę ciepła. Planowanym rezultatem wdrożenia technologii jest również czynne uczestniczenie w zmniejszaniu procesu cieplarnianego.

Obecnie liczba projektów wybranych do realizacji wynosi 528, a łączna wartość przekazanych dotacji przekroczyła 304 mln złotych. 

Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej — Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.