Od jutra obowiązki zastępcy komendanta wojewódzkiego policji w Katowicach pełnić będzie inspektor Marek Nowakowski – dotychczasowy komendant miejski w Gliwicach. Ten awans to efekt doskonałej oceny służby tego doświadczonego oficera oraz bardzo dobrej oceny pracy gliwickiej policji w ostatnich latach. W ścisłym kierownictwie naszego garnizonu nastąpią zmiany.

Od dziś obowiązki komendanta miejskiego pełni młodszy inspektor Dariusz Fuks, dotychczasowy I zastępca komendanta, któremu tę ważną funkcję powierzył Komendant Wojewódki Policji w Katowicach inspektor Roman Rabsztyn. Z kolei jego miejsce w hierarchii kierownictwa zajął podinspektor Arkadiusz Pyrkosz. Obowiązki drugiego zastępcy komendanta miejskiego pełnić będzie młodszy inspektor Janusz Górka, który dotychczas kierował II komisariatem.

Przesunięcia na stanowiskach kierowniczych wynikają też z odejść na emeryturę. I tak dziś zarządzanie I komisariatem w Gliwicach przejął podinspektor Michał Kania. Jednostka została przejęta z rąk nadkomisarza Roberta Potery, który po 30 latach zdecydował się przejść do cywila.

6 lutego nastąpi przekazanie władzy w knurowskim komisariacie, również z uwagi na odejście na zasłużoną emeryturę młodszego inspektora Adama Szczepanowskiego. O tym napiszemy jednak w poniedziałek, po formalnym przekazaniu jednostki.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here