25 czerwca 2022 r., w związku z uruchomieniem linii M105 wprowadzone zostaną zmiany w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej.

Linie autobusowe 648677710 i 194N przekształcone zostaną w linię metropolitalną M105 kursującą na trasie Pyskowice Szpitalna – Gliwice Plac Piastów/Gliwice Dworcowa – Szczygłowice Centrum Przesiadkowe:

 • linia będzie stanowiła szkielet komunikacyjny w zachodniej części Metropolii i zapewniała bezpośrednie połączenie Knurowa, Gliwic i Pyskowic;
 • linia będzie kursowała całą dobę;
 • w dni robocze szkolne linia będzie kursowała z częstotliwością – w szczycie średnio co 15 min, poza szczytem co 60 min; w dni robocze nieszkolne z częstotliwością – w szczycie co 30 min, poza szczytem co 60 min, w dni wolne od pracy z częstotliwością co 60 min;
 • trasa przejazdu w kierunku Knurowa: Pyskowice Szpitalna 01 – Pyskowice Wojska Polskiego 03 – Pyskowice Szopena 02 – Pyskowice Plac Wyszyńskiego 02 – Pyskowice Powstańców Śląskich 01* –  Pyskowice Centrala Nasienna nż 01* – (Pyskowice Powstańców Śląskich 03 – Pyskowice Szkoła 01 – Pyskowice Ośrodek Zdrowia 01 – Pyskowice Dworzec PKP 01 – Pyskowice Specjalista nż 01)** – Czechowice Skrzyżowanie 02 – Czechowice Kąpielisko nż 02 – Przyszówka Leśniczówka nż 02 – Przyszówka Skrzyżowanie nż 02 – Osiedle Kopernika Oriona 02 – Osiedle Kopernika 02 – Osiedle Kopernika Myśliwska 02 – Gliwice Świętojańska 02 – Gliwice Toszecka 02 – Gliwice Plac Piastów 03 – Gliwice Dworcowa 01 – Gliwice Strzody 01 – Gliwice Górnych Wałów 01 – Gliwice Rybnicka 01 – Gliwice Żurawia 01 – Trynek Ogródki Działkowe nż 01 – Trynek Autostrada nż 01 – Bojków Rybnicka nż 01 – Bojków Skrzyżowanie 01 – Knurów Wojska Polskiego 01 – Knurów Kosmonautów 02 – Knurów Szpitalna 02 – Knurów Szkoła 01 – Knurów Wilsona 01 – Krywałd Michalskiego 01 – Krywałd Stadion nż 01 – Szczygłowice Skrzyżowanie nż 01 – Szczygłowice Kopalnia 03 – Szczygłowice Centrum Przesiadkowe 01;
 • trasa przejazdu w kierunku Pyskowic: Szczygłowice Centrum Przesiadkowe 01 – Szczygłowice Kopalnia 02 – Szczygłowice Skrzyżowanie nż 02 – Krywałd Stadion nż 02 – Krywałd Michalskiego 02 – Knurów Wilsona 02 – Knurów Szkoła 02 – Knurów Szpitalna 03 – Knurów Kosmonautów 01 – Knurów Wojska Polskiego 01 – Bojków Skrzyżowanie 02 – Bojków Rybnicka nż 02 – Trynek Autostrada nż 02 – Trynek Ogródki Działkowe nż 02 – Gliwice Żurawia 02 – Gliwice Rybnicka 02 – Gliwice Nowy Świat 02 – Gliwice Wrocławska 01 – Gliwice Plac Piastów 04 – Gliwice Dworzec PKP 04 – Gliwice Toszecka 01 – Gliwice Świętojańska 01 – Osiedle Kopernika Myśliwska 01 – Osiedle Kopernika 01 – Osiedle Kopernika Oriona 01 – Przyszówka Skrzyżowanie nż 01 – Przyszówka Leśniczówka nż 01 – Czechowice Kąpielisko nż 01 – Czechowice Skrzyżowanie 01 – (Pyskowice Specjalista nż 02 – Pyskowice Dworzec PKP 02 – Pyskowice Ośrodek Zdrowia 02 – Pyskowice Szkoła 02)** – Pyskowice Centrala Nasienna nż 02* – Pyskowice Powstańców Śląskich 02 – Pyskowice Plac Wyszyńskiego 01 – Pyskowice Szopena 01 – Pyskowice Wojska Polskiego 01 – Pyskowice Szpitalna 01;

*w kursach wariantowych przez Pyskowice Dworzec PKP przystanek nie będzie obsługiwany;

** trasa wariantowa przez Pyskowice Dworzec PKP;

Wprowadzona zostanie korekta rozkładu jazdy linii 71, polegająca na uruchomieniu dwóch dodatkowych par kursów w dni robocze oraz jednej pary kursów w dni wolne od pracy. Dzięki temu poprawie ulegnie w dni robocze dojazd do Gliwic na godz. 6:00 i Pyskowic na godz. 14:00, zaś w dni wolne dojazd do Pyskowic na godz. 22:00.

Na linii 126 ujednolicone zostanie oznaczenie dni kursowania. W miejsce rozkładów na dni robocze szkolne i dni robocze nieszkolne wprowadza się rozkłady jazdy na dni robocze.

Wprowadzona zostanie korekta rozkładu jazdy linii 194 polegająca na:

 • korekcie godzin odjazdów w celu koordynacji z odjazdami linii M105;
 • uruchomieniu dodatkowych kursów;
 • ujednoliceniu trasy na terenie gminy Czerwionka-Leszczyny – kursy w dni wolne realizowane aktualnie na trasie przez Książenice i Kamień, realizowane będą na trasie podstawowej dzięki czemu w dni wolne w Czerwionce-Leszczynach na  podstawowej trasie linia będzie kursowała co 60 min;
 • wybrane kursy linii 194 skierowane zostaną do obsługi ul. 26 Stycznia oraz Rybnickiej i Zwycięstwa w Knurowie, w celu przejęcia zadań przewozowych linii 710. Mając na uwadze czytelność oznakowania linii kursy te realizowane będą jako linia 694;

Wprowadzona zostanie korekta rozkładu jazdy linii 195.

Uruchomiona zostanie nowa linia autobusowa 678 kursująca na trasie Osiedle Kopernika Pętla – Gliwice Europa Centralna:

 • linia przejmie zadania przewozowe linii 677 i 710 w zakresie obsługi Trynku i Osiedla Kopernika;
 • linia będzie kursowała przez cały tydzień;
 • w dni robocze szkolne linia będzie kursowała z częstotliwością – w szczycie co 15 min, poza szczytem co 30 min, w dni robocze nieszkolne z częstotliwością co 30 min zaś w dni wolne od pracy z częstotliwością co 60 min;
 • uruchomienie linii przyczyni się do zwiększenia częstotliwości obsługi rejonu ul. Żwirki i Wigury w dni robocze szkolne z co 30 min na co 15 min;
 • linia zapewni dojazd do CH Europa Centralna z częstotliwością co 60 min;
 • trasa linii w kierunku Osiedla Kopernika: Gliwice Europa Centralna 01 – Ligota Zabrska Okrężna SSE 02 – Trynek Okrężna SSE 02 – Gliwice Płażyńskiego nż 02 – Trynek Toruńska 01 – Trynek Kilińskiego 02 – Trynek Żwirki i Wigury 02 – Trynek Cichociemnych 02 – Gliwice Rybnicka 02 – Gliwice Nowy Świat 02 – Gliwice Wrocławska 01 – Gliwice Plac Piastów 04 – Gliwice Dworzec PKP 04 – Gliwice Toszecka 01 – Gliwice Świętojańska 01 – Osiedle Kopernika Myśliwska 04 – Osiedle Kopernika Dworzec Międzynarodowy nż 01 – Osiedle Kopernika Ogródki Działkowe nż 01 – Osiedle Kopernika Andromedy 01 – Osiedle Kopernika Perseusza 01 – Osiedle Kopernika Kąpielisko 02 – Osiedle Kopernika Saturna 02 – Osiedle Kopernika Oriona 02 – Osiedle Kopernika Pętla 01;
 • trasa linii w kierunku Trynku i Europy Centralnej: Osiedle Kopernika Pętla 01 – Osiedle Kopernika Oriona 02 – Osiedle Kopernika Saturna 01 – Osiedle Kopernika Kąpielisko 01 – Osiedle Kopernika Perseusza 02 – Osiedle Kopernika Andromedy 02 – Osiedle Kopernika Ogródki Działkowe nż 02 – Osiedle Kopernika Dworzec Międzynarodowy nż 02 – Osiedle Kopernika Myśliwska 02 – Gliwice Świętojańska 02 – Gliwice Toszecka 02 – Gliwice Plac Piastów 03 – Gliwice Dworcowa 01 – Gliwice Strzody 01 – Gliwice Górnych Wałów 01 – Gliwice Rybnicka 01 – Trynek Cichociemnych 01 – Trynek Żwirki i Wigury 01 – Trynek Kilińskiego 01 – Trynek Toruńska 01*** – Gliwice Płażyńskiego nż 01 – Trynek Okrężna SSE 01 – Ligota Zabrska Okrężna SSE 01 – Gliwice Europa Centralna 01;

*** w kursach do Europy Centralnej przystanek nie będzie obsługiwany;

Uruchomiona zostanie nowa linia autobusowa 694 kursująca na trasie Leszczyny Czereśniowa – Gliwice Zajezdnia:

 • linia przejmie część kursów linii 194;
 • linia przejmie obsługę ul. 26 Stycznia oraz Rybnickiej i Zwycięstwa w Knurowie, którą dotychczas zapewniała linia 710  i zapewni utrzymanie bezpośrednich połączeń z tych rejonów do Gliwic;
 • linia będzie kursowała w dni robocze w wybranych godzinach, zbliżonych do godzin kursowania linii 710
 • trasa linii w kierunku Gliwic: Leszczyny Czereśniowa 01 – Leszczyny Konopnickiej 02 – Leszczyny Broniewskiego 01 – Leszczyny Rondo 01 – Leszczyny Skrzyżowanie 01 – Leszczyny Szkoła 01 – Leszczyny Stare 01 – Przegędza Skrzyżowanie 01 – Stanowice Szkoła 01 – Stanowice Skrzyżowanie 01 – Stanowice Leszczyńska 01 – Stanowice Parcele 01 – Czerwionka Centrum 01 – Czerwionka Ośrodek Zdrowia 01 – Czerwionka KWK Dębieńsko 01 – Czuchów Sklep 01 – Czuchów Szkoła 01 – Czuchów Granica 01 – Szczygłowice Kościół 02 – Szczygłowice Skrzyżowanie nż 04**** – (Szczygłowice Skrzyżowanie nż 01 – Szczygłowice Kopalnia 03 – Szczygłowice Centrum Przesiadkowe 01 – Szczygłowice Kopalnia 02 – Szczygłowice Skrzyżowanie nż 02)***** – Krywałd Stadion nż 02 – Krywałd Zwycięstwa nż 02 – Krywałd Bojowa nż 02 – Krywałd Przejazd Kolejowy nż 02 – Krywałd Rybnicka 02 – Krywałd Zacisze 02 – Knurów Kino 02 – Knurów Remiza 02 – Knurów Szpitalna 03 – Knurów Ułanów 01 – Knurów 26 Stycznia 01 – Bojków Skrzyżowanie 02 – Bojków Rybnicka nż 02 – Bojków Auchan 01 – Trynek Autostrada nż 02 – Trynek Ogródki Działkowe nż 02 – Gliwice Żurawia 02 – Gliwice Rybnicka 02 – Gliwice Nowy Świat 02 – Gliwice Wrocławska 01 – Gliwice Plac Piastów 32 – Gliwice Dąbrowskiego 01 – Gliwice Lindego 02 – Gliwice Akacjowa 01 – Gliwice Zameczek Leśny nż 02 – Gliwice Towarowa 01 – Gliwice Zajezdnia 03;
 • trasa linii w kierunku Czerwionki: Gliwice Zajezdnia 02 – Gliwice Towarowa 02 – Gliwice Zameczek Leśny nż 01 – Gliwice Akacjowa 02 – Gliwice Lindego 01 – Gliwice Dąbrowskiego 02 – Gliwice Dworcowa 01 – Gliwice Strzody 01 – Gliwice Górnych Wałów 01 – Gliwice Rybnicka 01 – Gliwice Żurawia 01 – Trynek Ogródki Działkowe nż 01 – Trynek Autostrada nż 01 – Bojków Auchan 02 – Bojków Rybnicka nż 01 – Bojków Skrzyżowanie 01 – Knurów 26 Stycznia 02 – Knurów Ułanów 02 – Knurów Szpitalna 02 – Knurów Remiza 01 – Knurów Kino 01 – Krywałd Zacisze 01 – Krywałd Rybnicka 01 – Krywałd Przejazd Kolejowy nż 01 – Krywałd Bojowa nż 01 – Krywałd Zwycięstwa nż 01 – Krywałd Stadion nż 01 – (Szczygłowice Skrzyżowanie nż 01 – Szczygłowice Kopalnia 03 – Szczygłowice Centrum Przesiadkowe 03 – Szczygłowice Kopalnia 02 – Szczygłowice Skrzyżowanie nż 02)***** – Szczygłowice Skrzyżowanie nż 03**** – Szczygłowice Kościół 01 – Czuchów Granica 02 – Czuchów Szkoła 02 – Czuchów Sklep 02 – Czerwionka KWK Dębieńsko 02 – Czerwionka Ośrodek Zdrowia 02 – Czerwionka Centrum 02 – Stanowice Parcele 02 – Stanowice Leszczyńska 02 – Stanowice Skrzyżowanie 02 – Stanowice Szkoła 02 – Przegędza Skrzyżowanie 02 – Leszczyny Stare 02 – Leszczyny Szkoła 02 – Leszczyny Skrzyżowanie 02 – Leszczyny Ligonia 01 – Leszczyny Konopnickiej 01****** – Leszczyny Czereśniowa****** 01 – (Leszczyny Broniewskiego 01);

**** w kursach przez/do/z Szczygłowice Centrum Przesiadkowe przystanek nie będzie obsługiwany;

***** trasa wariantowa przez CP Szczygłowice;

****** w kursie wariantowym do przystanku Leszczyny Broniewskiego przystanek nie będzie obsługiwany;

Dojazd do CH Auchan Gliwice zapewniać będą linie 59, 194, 694 i M104, zaś do CH Europa Centralna linie 678 i 232.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here