Kuria Gliwicka podała nowe wytyczne dotyczące zasad bezpieczeństwa i higieny oraz duszpasterstwa w czasie pandemii koronawirusa. Wikariusz generalny diecezji utrzymał dyspensę od obowiązku uczestnictwa we Mszy świętej dla osób w podeszłym wieku, osób z objawami infekcji oraz osób, które czują obawę przed zarażeniem. 

W kościołach obowiązują następujące zasady, co do liczby wiernych, którzy mogą przebywać w środku w czasie sprawowania liturgii: w strefie żółtej – 1 osoba na 4 metry kwadratowe; w strefie czerwonej – 1 osoba na 7 m kwadratowych powierzchni kościoła, w której wierni uczestniczą w liturgii. Na drzwiach kościołów będą informację o tym, ile osób może znajdować się w kościele.

Maseczek lub przyłbic zakrywających nos i usta w obszarze kościoła powinni używać: wierni uczestniczący w liturgii, chyba że mają zwolnienie lekarskie wynikające z przeciwwskazań medycznych, posługujący w kościołach (kościelni i inni) w sytuacjach kontaktu z innymi osobami (np. podczas zbierania ofiary-kolekty czy w czasie przygotowania paramentów liturgicznych w kościele, gdzie przebywają inne osoby), służba liturgiczna podczas liturgii i przygotowania do niej w zakrystii, z wyjątkiem diakona, lektora i psałterzysty w momentach wykonywania czytania lub śpiewu, księża koncelebransi – zwłaszcza podczas rozdawania Komunii Świętej i procesji przez świątynię. Z obowiązku noszenia maseczki lub przyłbicy ochronnej zwolniony jest jedynie kapłan przewodniczący liturgii.

W kościołach będą udostępnione dozowniki z płynem dezynfekującym, które powinny być ustawione przy drzwiach wejściowych. Zakazuje się uzupełniania kropielnic wodą święconą i kropienia nią wiernych. Podczas każdej liturgii wiernym należy umożliwić przyjęcie Komunii Świętej zarówno do ust, jak i na rękę. Nie wolno zmuszać wiernych do przyjmowania Komunii Świętej jedynie w tej formie, jaką uznaje za słuszną miejscowy duszpasterz.

W związku z Uroczystością Wszystkich Świętych i Dniem Zadusznym należy zachęcać wiernych do indywidualnego nawiedzania cmentarzy, rozkładając odwiedziny grobów swoich bliskich na okres przed Uroczystością i po niej. W wielu parafiach funkcjonuje tradycja odprawiania w Uroczystość Wszystkich Świętych Mszy Świętych na cmentarzach. Uprasza się jednak duszpasterzy by w tym roku rozważyć rezygnację z tych Mszy, a wiernych zaprosić do udziału w Mszy Świętej w kościele oraz w nabożeństwach za zmarłych odprawianych w dniach następujących po uroczystości Wszystkich Świętych.

W tym roku w Diecezji Gliwickiej zostają odwołane duszpasterskie wizyty kolędowe w tradycyjnej formie.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here