O próbach odłączenia się gliwickiej onkologii od warszawskiej centrali pisaliśmy wielokrotnie, m.in. “Mamy dość”. Onkologia uniezależni się od Warszawy?”, “Gliwicka onkologia znowu łata cudzy budżet?”. W ubiegłym roku, ówczesny minister zdrowia, Marian Zembala powołał zespół roboczy do przeprowadzenia postępowania przygotowawczego. Miał on ocenić potrzebę oraz warunki oddzielenia. Projekt rozporządzenia w tej sprawie został przekazany do konsultacji publicznych z terminem zgłaszania ewentualnych uwag i opinii do 2 listopada. I choć wydawało się, że pomimo krótkiego terminu i sprzeciwu Warszawy minister nie ugnie się to ostatecznie rozporządzenie nie trafiło pod obrady rządu. Na tym stanęło i zdawało się, że to koniec sprawy, a świetnie prosperująca finansowo gliwicka onkologia pozostanie oddziałem i nadal będzie łatać długi dwóch pozostałych placówek – krakowskiej i warszawskiej.

Tymczasem, jak informuje biuro prasowe Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, marszałek Wojciech Saługa wystąpił z apelem do parlamentarzystów o utworzenie Śląskiego Instytutu Onkologii w Gliwicach, a tym samym możliwość wykorzystania wypracowanych zysków w regionie.

Założenia apelu dotyczą dalszego funkcjonowania gliwickiego oddziału Centrum Onkologii i jego uniezależnienia się od Centrum Onkologii w Warszawie.  Dzisiaj podczas sesji Sejmiku marszałek zaprezentuje to stanowisko radnym. U podstaw tej inicjatywy leży niesprawiedliwy podział środków finansowych wypracowywanych w gliwickim oddziale. –Nie możemy tolerować sytuacji, w której gliwicki oddział Centrum Onkologii jest ofiarą własnej gospodarności i zmuszony jest przekazywać wypracowane nadwyżki finansowe do ośrodków w Warszawie, czy Krakowie, gdyż cierpią na tym pacjenci. Niezależny Śląski Instytut Onkologii będzie w moim odczuciu mógł lepiej dysponować tymi środkami – przekonuje Wojciech Saługa.

Natomiast na stronie Instytutu Onkologii w Gliwicach pojawiła się informacja, że działając na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku o stowarzyszeniach, w dniu 11 stycznia 2016 roku odbyło się zebranie założycielskie Stowarzyszenia na rzecz utworzenia Śląskiego Instytutu Onkologii w Gliwicach. Celem nowo utworzonego Stowarzyszenia będzie m.in.: podejmowanie działań zmierzających do utworzenia Śląskiego Instytutu Onkologii z siedzibą w Gliwicach jako wielospecjalistycznego ośrodka onkologicznego efektywnie działającego na terenie konurbacji śląskiej, a także mającego dominującą pozycję na terenie południowej Polski, tworzenie warunków umożliwiających wykonywanie działalności statutowej utworzonego Stowarzyszenia, rozpowszechnianie wiedzy na temat możliwości działania utworzonego Stowarzyszenia. Po zarejestrowaniu w Krajowym Rejestrze Sądowym Stowarzyszenie będzie realizowało swoje cele statutowe poprzez:

  • inicjowanie i prowadzenie działań informacyjnych poprzez organizację konferencji, zjazdów i spotkań w środowisku mieszkańców konurbacji śląskiej;
  • wydawanie publikacji oraz materiałów informacyjnych dotyczących realizacji celu utworzenia Śląskiego Instytutu Onkologii w Gliwicach oraz korzyści płynących z powstania w/w Instytutu;
  • propagowanie celu utworzenia Śląskiego Instytutu Onkologii w Gliwicach w środowiskach opiniotwórczych
  • działanie prowadzone metodami prawnie dozwolonymi zmierzające do wywarcia wpływu na organy władzy publicznej w procesie stanowienia prawa niezbędnego dla utworzenia Śląskiego Instytutu Onkologii w Gliwicach (rozporządzenie Rady Ministrów).

W trakcie posiedzenia dopełnione zostały wymagane formalności, w tym: wybór Prezydium Zebrania Założycielskiego, podjęcie uchwały w sprawie powołania Stowarzyszenia, uchwalenie Statutu oraz wybór Zarządu. Na funkcję Prezesa Zarządu została wybrana Pani Barbara Dziuk, natomiast Członkami Zarządu zostali Pan Prof. Piotr Widłak oraz Prof. Andrzej Tukiendorf.

źródło: Onkologia Gliwice

 

11 KOMENTARZE

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here