SixSilver Jubiler Gliwice

Od dłuższego czasu niepokój gliwiczan wzbudza wycinka drzew w Lesie Łabędzkim, prowadzona przez właściciela tego terenu, Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe. O sprawie pisaliśmy 16 marca w artykule Wycinka drzew i ciężki sprzęt. Co się dzieje w Lesie Łabędzkim? W imieniu mieszkańców o wyjaśnienie powodów tej akcji wystąpił prezydent Gliwic. 

– 17 marca nadeszła odpowiedź z Nadleśnictwa Brynek, z którego wynika, że wycinka dotyczy starych drzew i jest zgodna z Planem Urządzenia Lasu pod nowe nasadzenia. Nadleśnictwo zapewniło jednocześnie, że prace powinny zakończyć się wiosną i wtedy też zostaną naprawione zniszczenia w śladzie ścieżek leśnych – informuje Agnieszka Setnik, naczelnik Wydziału Środowiska Urzędu Miejskiego w Gliwicach.

Poniżej zamieszczamy pełną treść odpowiedzi Nadleśnictwa Brynek:

Nadleśnictwo Brynek w odpowiedzi na pismo z dnia 02.03.2020 r. informuje, że zakres oraz intensywność prowadzonych cięć na terenie tzw. lasu łabędzkiego wynika z aktualnie obowiązującego Planu Urządzania Lasu sporządzonego dla Nadleśnictwa Brynek na lata 2020–2021. Przytoczony dokument został zatwierdzony do stosowania decyzją Ministra Środowiska z dnia 07.09.2012 r.

Obecnie prowadzone prace na w/w terenie mają na celu usunięcie starych (przeszłorębnych) drzewostanów brzozowo-sosnowych i zastąpienie ich młodym pokoleniem dębowo-bukowym. Wymaga to prowadzenia cięć w formie gniazdowej i przerębowej, których zadaniem jest przygotowanie miejsca do posadzenia nowego docelowego pokolenia lasu oraz odsłonięcia istniejących, wartościowych pod względem hodowlanym podrostów.

Dalsze prace związane z procesem przygotowania gleby do sadzenia oraz właściwym sadzeniem docelowych gatunków drzew mających w przyszłości tworzyć dojrzały drzewostan powinny zakończyć się zgodnie z planem wiosną br. 

Odnosząc się do tematu tzw. leśnych duktów, pragniemy wskazać, że są to drogi technologiczne służące w pierwszej kolejności do realizacji wszelkich zadań gospodarczych i ochronnych ciążących na nadleśnictwie. Uszkodzenia dróg leśnych powstałe w wyniku wywozu drewna są w miarę możliwości nadleśnictwa naprawiane po zakończeniu procesów gospodarczych na danym terenie leśnym.

2 KOMENTARZE

  1. Zajmijcie się sobą i swoimi sprawami, a nie zaglądacie do okien i szukacie dziury w całym, dajcie ludziom po prostu swobodnie żyć.. nie twórzcie nam środowiska do życia pod lupą, gdzie każdy nasz krok będzie sprawdzany czy jest zgodnie z prawem.. Ludzie.. Trochę dystansu do życia i innych. Problemy można rozwiązywać inaczej, na pytania uzyskiwać odpowiedzi inaczej. A nie wszystko wrzucać do tego śmietniska zwanego internetem.

  2. Zainteresujcie sie tematem nowego Tartaku w Łączy na szkolnej obok boiska. Został wybudowany sprzecznie z MPZP bez jakiejkolwiek zgody na działce leśniczego. Łatwo to sprawdzić. Powiadomiona Gmina Starstwo ale jak do tej pory cisza. Produkcja idzie całą parą od 7 – 21 w soboty też. Dramat okolicznych mieszkańców…

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here